Overslaan en naar de inhoud gaan
Onderwijs

(Praktijk)lector security Systems

Locatie Campus Brugge Station Barema 316 (praktijklector) of 502 (lector) Tewerkstellingspercentage 100% Afsluitdatum 18/08/2024 contract Contractueel bep. duur

Opdracht

Je gaat aan de slag als (praktijk)lector binnen de cluster Informatica en Technologie met focus op de nieuwe opleiding Bachelor Cyber Security en/of Graduaat Systeem- en Netwerkbeheer (Cyber Secuity Associate) Hiernaast ben je inzetbaar binnen de opleidingen Bachelor Toegepaste Informatica en/of Graduaat Programmeren. De verhouding leggen we onderling vast volgens jouw expertise en inzetbaarheid en de opleidingsbehoeftes.

Het aanstellingvolume is onderling bespreekbaar, gaande van bijvoorbeeld een aanstelling als gastprofessor voor een beperkt opdrachtsvolume, een halftijdse opdracht tot een fulltime aanstelling aan de Hogeschool.

Je geeft lessen kwaliteitvol vorm en brengt je kennis en vaardigheden gestructureerd over, je coacht de studenten bij projectwerk en/of begeleidt bachelorproeven en stages.

Je komt terecht in een enthousiast, innovatief en warm opleidingsteam waarbij je jouw enthousiasme kan inzetten voor de toekomstige generatie professionele IT’ers. Een engagement binnen het Hoger IT Onderwijs staat garant voor een stabiele functie met grote maatschappelijke waarde.

Speerpunten binnen het team zijn collegialiteit, innovatie, een continue dynamiek om bij te blijven, te innoveren en (hier en daar) eens uitdagend en Howest-a-like buiten de lijntjes te kleuren.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Diploma bachelor of master
 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.
 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je bent een expert op het vlak van Cybersecurity en/of Systeem- en netwerkbeheer.
 • Expertise in een of meerdere van de volgende domeinen is een meerwaarde
 • security operations
 • infrastructure and endpoint security
 • identity and access management
 • network security
 • incident response and blue teaming
 • cloud security
 • industrial security
 • security automation
 • security testing
 • Linux/Windows server
 • Datacommunicatie
 • Networking: routing, firewalls, CISCO

Ervaring

Relevante werk- / onderwijservaring is een meerwaarde.

Aanstellingskenmerken

Je wordt contractueel aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2024 tot en met 31/08/2025.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

Omzetting naar statutair ambt, verlenging en benoeming is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.

Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:

 • Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 50% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.
 • Uitgebreide vormingsmogelijkheden.
 • Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.
 • Mogelijkheid tot telewerken.
 • Loopbaanbegeleiding en coaching.
 • woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding.
 • Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.
 • Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.
 • Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.
 • Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.
 • Culturele, toeristische en shopping-voordelen met Benefits@Work en met de lerarenkaart.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
william.schokkel%C3%A9 [at] howest.be (William Schokkelé) – opleidingsmanager Informatica en technologie

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
luc.verhalle [at] howest.be (Luc Verhalle) – directeur personeel en HR

Solliciteren

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be en dit ten laatste op 18/08/2024 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats in de tweede helft van augustus 2024. Concrete inplanning volgt later.

Logo Baanbrekende Werkgever 2024

Baanbrekende Werkgever

Howest mag zich in 2024 opnieuw een Baanbrekende Werkgever noemen!

Dit label is echter geen eindpunt! We blijven inzetten op een mensgericht personeelsbeleid en op een duurzaam mobiliteitsbeleid. Onze focus gaat daarbij naar het versterken van het fysieke, mentale en sociale welbevinden van onze medewerkers én studenten. Om deze ambities waar te maken, zijn de eerste stappen gezet, maar ons engagement blijft doorlopen:

 • We blijven werk maken van een duurzaam en mensgericht beleid rond mobiliteit en hybride werken.
 • We stimuleren minder, slimmer en groener onderweg en voorzien o.a. deelwagens en blue bikes.
 • Met Healthy Howest creëren we een zorgzame omgeving, zetten we in op een actieve levensstijl in de campus(omgeving) en faciliteren we het maken van bewuste gezonde keuzes.
 • We geven onze medewerkers de ruimte om initiatief te nemen. Ook kiezen we voor een laagdrempelige en waarderende feedbackcultuur.
 • We zetten in op motiverend leiderschap alsook individuele en collectieve loopbaanbegeleiding om iedereen alle kansen te bieden zich te ontplooien in hun loopbaan.

Het is de bevestiging van het leertraject dat we hebben afgelegd i.s.m. Antwerp Management School.

Meer informatie over het afgelegde leertraject