Overslaan en naar de inhoud gaan
Onderwijs

(praktijk)lector NT2

Barema 316 (praktijklector) of 502 (lector) Tewerkstellingspercentage 20% Afsluitdatum 08/01/2023

Opdracht

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/02/2023 tot en met 31/08/2023. Verlenging is mogelijk.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Masterdiploma of bachelordiploma met een pedagogische bekwaamheid.
 • Extra opleiding met betrekking tot NT2 strekt ter aanbeveling.
 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Grondige vakinhoudelijk en vakdidactische kennis van NT2
 • Kennis van digitale tools die online leren versterken.
 • Uitdagende online leeromgevingen kunnen scheppen
 • Ervaring in afstandsonderwijs of de wil om hierin te groeien.

Ervaring

 • Ervaring met NT2-onderwijs is een vereiste voor deze functie.
 • Ervaring met het ontwikkeling van leerpaden of ervaring in afstandsonderwijs strekt tot aanbeveling.

Aanstellingskenmerken

Binnen de Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs bieden we de opleiding ‘één onderwijsvak op afstand’ aan. Binnen deze opleiding zal je instaan voor de ontwikkeling van het vakinhoudelijk en vakdidactisch leerpad ‘Nederlands niet-thuistaal’ (NT2) in asynchroon afstandsonderwijs.

Deze opdracht is drieledig:

Inhoudelijk zal je een leerlijn opstellen en ontwikkeling om via afstandsonderwijs de lesbevoegdheid in NT2 te verwerven. Je maakt hiervoor leerpaden aan die studenten online doorlopen binnen de gehanteerde leeromgeving van de Hogeschool. Deze leerpaden zullen bestaan uit een zelfstandige verwerking van de leerstof door studenten, afgewisseld met formatieve en summatieve evaluatiemomenten.

Je ontwikkelt, in samenspraak met de andere taallectoren, een leerlijn didactiek die ook in concrete opdrachten en inhouden uitgewerkt wordt via een online leerpad welke studenten vanop afstand kunnen doorlopen.

Tot slot ontwikkel je samen met de stagecoördinator een visie op de stagevereisten van studenten die deze opleiding zullen volgen, conform de stageleerlijn van de opleiding.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.

Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:

 • Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 70% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.
 • Uitgebreide vormingsmogelijkheden.
 • Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.
 • Mogelijkheid tot telewerken.
 • Loopbaanbegeleiding en coaching.
 • woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding.
 • Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.
 • Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.
 • Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.
 • Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.
 • Culturele, toeristische en shopping-voordelen met de lerarenkaart.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Basiel.bonne [at] howest.be (Basiel Bonne) - Opleidingscoördinator Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Solliciteren

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be en dit ten laatste op 08/01/2023 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op dinsdag 12 januari vanaf 17u op volgende locatie: Rijselstraat 5 (Brugge).

Logo Baanbrekende Werkgever

Baanbrekende Werkgever

Howest mag zich in 2023 een Baanbrekende Werkgever noemen! 

Het is de bevestiging van het leertraject dat we hebben afgelegd i.s.m. Antwerp Management School, Jobat en De Lijn.

Dit label is echter geen eindpunt! We blijven inzetten op een mensgericht personeelsbeleid en op een duurzaam mobiliteitsbeleid. Onze focus gaat daarbij naar het versterken van het fysieke, mentale en sociale welbevinden van onze medewerkers én studenten. Om deze ambities waar te maken, zijn de eerste stappen gezet, maar ons engagement blijft doorlopen:

 • We blijven werk maken van een duurzaam en mensgericht beleid rond mobiliteit en hybride werken. 
 • We stimuleren minder, slimmer en groener onderweg en voorzien o.a. deelwagens en blue bikes.
 • Met Healthy Howest creëren we een zorgzame omgeving, zetten we in op een actieve levensstijl in de campus(omgeving) en faciliteren we het maken van bewuste gezonde keuzes.
 • We geven onze medewerkers de ruimte om initiatief te nemen. Ook kiezen we voor een laagdrempelige en waarderende feedbackcultuur.
 • We zetten in op motiverend leiderschap alsook individuele en collectieve loopbaanbegeleiding om iedereen alle kansen te bieden zich te ontplooien in hun loopbaan.

Meer informatie over het afgelegde leertraject