Overslaan en naar de inhoud gaan
Projecten en onderzoek

Onderzoeks­medewerker toegepaste gezondheids­wetenschappen

Locatie Sportinnovatiecampus Brugge Barema 594 (B31) of 587 (A21) Tewerkstellingspercentage 50% Afsluitdatum 18/08/2024 contract Contractueel bep. duur

Opdracht

Als toekomstig projectmedewerker zal je deel uitmaken van de onderzoeksgroep Active Health, verbonden aan de opleiding Toegepaste Gezondheidswetenschappen.

Projectmedewerker gedragsveranderingstechnieken (50%)

Je bent verantwoordelijk voor het verder uitwerken van de techniekenfiches binnen de filtertool gedragsveranderingstechnieken van het Vlaams Instituut Gezond leven.

Gezond Leven lanceerde op 28/11/2023 de filtertool gedragsveranderingstechnieken. Dat is een online overzicht van gedragsveranderingstechnieken, gebaseerd op de wetenschappelijke taxonomie van technieken, samengesteld door Kok et al. (2016). Binnen de filtertool kan gezocht worden naar geschikte gedragsveranderingstechnieken op basis van relevante gedragsdeterminanten, ingedeeld volgens het Gedragswiel (Gezond Leven, 2020). Deze gedragsdeterminanten kunnen worden geïdentificeerd na een literatuurstudie, focusgroep, interview, vragenlijststudie of observatie. De filtertool geeft een selectie van geschikte technieken die inspelen op de geselecteerde gedragsdeterminanten. Binnen elke techniekenfiche (zie voorbeeld: Culturele overeenkomsten) is theoretische en praktische informatie te vinden over de desbetreffende techniek.

Je taken omvatten:

 • Raadplegen wetenschappelijke/grijze literatuur over die gedragsveranderingstechniek(en);
 • Uitschrijven van de techniekenfiche(s) volgens een vast sjabloon;
 • verzamelen feedback van de projectmedewerker bij Gezond Leven op de techniekenfiche(s) (ronde 1);
 • Verwerken feedback in de techniekenfiche(s);
 • Verzamelen feedback van de werkgroep gedragsinzichten op de techniekenfiche(s) (ronde 2);
 • Verwerken feedback in de techniekenfiche(s);
 • Doorsturen techniekenfiche(s) naar copywriter en grafisch vormgever Gezond Leven;
 • Verwerken feedback copywriter in de techniekenfiche(s);
 • Doorsturen techniekenfiche(s) naar webmaster Gezond Leven;
 • Controleren techniekenfiche(s) online, minimale correcties waar nodig;

Daarnaast zal je ook ingeschakeld worden als lesgever voor het opleidingsonderdeel “Coachvaardigheden 2”, waar je in co-teaching studenten traint in hun coachende vaardigheden in functie van het aanzetten tot een gezonde levensstijl.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

Master of bachelor in het domein van gezondheidswetenschappen, gezondheidsbevordering, psychologie.

Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Je hebt kennis van het Intervention Mapping Protocol.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je gaat aan de slag met de reeds bestaande filtertool gedragsveranderingstechnieken.
 • Je hebt inzicht in gedragsveranderingstechnieken.
 • Je bent ondernemend, werkt zelfstandig en doelgericht.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en vernieuwing.
 • Je kan out-of-the box denken.
 • Je bent bereid je expertise te delen met je teamleden.
 • Je hebt interesse in het onderzoeken en evalueren van bestaande gedragsveranderingstechnieken.
 • Je bent een vlotte schrijver.
 • Je bezit analytische vaardigheden en het vermogen om complexe informatie te begrijpen, te synthetiseren en te presenteren.

Ervaring

Ervaring in literatuuronderzoek binnen de gedragswetenschappen strekt tot aanbeveling.

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven in contractueel dienstverband voor bepaalde duur van 01/09/2024 tot en met 30/06/2025.

Maximum 10 jaar relevante ervaring kan verrekend worden in de geldelijke anciënniteit.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Een projectmedewerker/onderzoeker werkt in een multidisciplinair team aan één of meerdere innovatieve onderzoeksprojecten.
Je krijgt de tijd om je in te werken en sterk te verdiepen in nieuwe technologiën die gebruikt worden bij de digitale transformatie van bedrijven en organisaties.
Het bijwonen van gespecialiseerde seminaries in binnen- en buitenland, het volgen van gespecialiseerde opleidingen, het gebruik van de nieuwste tools en platformen en de contacten met andere academische specialisten zijn voorbeelden van hoe we de verdieping helpen realiseren. Intensief contact met het bedrijfsleven is verrijkend en zorgt voor een netwerk dat een meerwaarde biedt jouw verdere carrière van onderzoeker.
Met het onderzoek valoriseer je tenslotte de opgebouwde kennis.
Dit laat jou toe om als onderzoeker impact te creëren waar je fier op kan zijn.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Annelies Van Oost – Opleidingsmanager Active Health annelies.van.oost [at] howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle [at] howest.be

Solliciteren

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via SES en dit ten laatste op 18/08/2024 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt, onder voorbehoud, plaats op 26 augustus 2024, tussen 9u en 12u in Brugge (campus nog te bevestigen).

Logo Baanbrekende Werkgever 2024

Baanbrekende Werkgever

Howest mag zich in 2024 opnieuw een Baanbrekende Werkgever noemen!

Dit label is echter geen eindpunt! We blijven inzetten op een mensgericht personeelsbeleid en op een duurzaam mobiliteitsbeleid. Onze focus gaat daarbij naar het versterken van het fysieke, mentale en sociale welbevinden van onze medewerkers én studenten. Om deze ambities waar te maken, zijn de eerste stappen gezet, maar ons engagement blijft doorlopen:

 • We blijven werk maken van een duurzaam en mensgericht beleid rond mobiliteit en hybride werken.
 • We stimuleren minder, slimmer en groener onderweg en voorzien o.a. deelwagens en blue bikes.
 • Met Healthy Howest creëren we een zorgzame omgeving, zetten we in op een actieve levensstijl in de campus(omgeving) en faciliteren we het maken van bewuste gezonde keuzes.
 • We geven onze medewerkers de ruimte om initiatief te nemen. Ook kiezen we voor een laagdrempelige en waarderende feedbackcultuur.
 • We zetten in op motiverend leiderschap alsook individuele en collectieve loopbaanbegeleiding om iedereen alle kansen te bieden zich te ontplooien in hun loopbaan.

Het is de bevestiging van het leertraject dat we hebben afgelegd i.s.m. Antwerp Management School.

Meer informatie over het afgelegde leertraject