Vacature onderzoek

Liaison economische valorisatie van onderzoek

Liaison economische valorisatie van onderzoek

Aanstellingskenmerken

Associatiepartners bieden een voltijdse tijdelijke contractuele betrekking als wetenschappelijk medewerker voor indiensttreding ten vroegste met ingang van 01-09-2020, voor de duur van drie jaar.

Je wordt personeelslid van HOGENT maar je werkt voor de vier instellingen: Arteveldehogeschool, HOGENT, HOWEST en UGent en wordt aangestuurd door een kernteam. Je werkt zowel op de campussen in Gent als in Kortrijk en Brugge.

Functiebeschrijving

De Associatie Universiteit Gent (AUGent) is het overkoepelend netwerk van de Universiteit Gent, Hogeschool Gent, de Arteveldehogeschool en de Hogeschool West-Vlaanderen. Binnen dit netwerk zetten de partnerinstellingen in op gezamenlijke meerwaarde. Het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) slaat een brug tussen het onderzoek, technologische innovatie en industriële samenwerking aan de vier instellingen. Doel is om de innovatieve kennis en technologie in de markt te zetten, waardoor onderzoeksresultaten kunnen bijdragen tot duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

In dat kader zijn we op zoek naar een ondernemende en dynamische liaisonexpert, die de bruggen tussen de associatiepartners versterkt, met het oog op het vergroten van de economische valorisatie van hun onderzoek.

Als liaisonexpert maak je de verbinding en faciliteer je de samenwerking tussen de onderzoekers van de hogescholen en de universiteit en de medewerkers van het IOF en UGent TechTransfer (een centrale dienst voor kennistransfer). Je werkt daarvoor nauw samen met de ankerpunten, contactpersonen binnen de hogescholen die instaan voor de bekendmaking en verankering van de IOF-werking en projectfinanciering binnen hun hogeschool. Je detecteert op korte termijn valorisatieopportuniteiten binnen de hogescholen, identificeert opportuniteiten voor valorisatiegerichte financiering en maakt die ook kenbaar bij de onderzoekers van de hogescholen. Met het oog op het ontwikkelen van strategische partnerschappen tussen de associatiepartners, speel je ook een belangrijke rol in het profileren van de valorisatiegerichte expertise aanwezig in de hogescholen.

Daarnaast breng je onderzoekers van de associatie met elkaar in contact, stimuleert hen om dossiers met vermarktingspotentieel in te dienen bij het IOF en ondersteunt hen bij het uitschrijven van IOF-dossiers. Je biedt eveneens ondersteuning bij het uitschrijven van het valorisatie- en impactluik van projectvoorstellen voor andere financieringskanalen (bijvoorbeeld Europese projecten) en het opstellen van een business model canvas en een intellectuele eigendomsstrategie in functie van een projectvoorstel.

Profiel

Deelnemingsvoorwaarden:

  • Op datum van indiensttreding beschik je over een diploma van master, of gelijkgeschakeld, of gelijkwaardig.
  • Daarnaast beschik je op datum van indiensttreding over een doctoraat, of minstens 5 jaar onderzoekservaring.
  • Op datum van indiensttreding dien je eveneens te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Competentieprofiel:

  • Je bent erg gemotiveerd en enthousiast om in deze boeiende functie aan de slag te gaan.
  • Je hebt aantoonbare expertise in de valorisatie van onderzoek of volgde een valorisatiegerichte opleiding.
  • Je hebt ervaring met het zelfstandig uitschrijven van een subsidiedossier. Ervaring met het opstellen van een valorisatiestrategie en een business model canvas, zijn pluspunten.
  • Je communiceert helder, vlot en genuanceerd in het Nederlands en het Engels en je legt gemakkelijk contact met verschillende gesprekspartners.
  • Je bent een echte bruggenbouwer en teamspeler.
  • Je bent analytisch sterk en werkt proactief en oplossingsgericht. Uitdagingen weet je om te buigen in opportuniteiten.
  • Je stelt je flexibel op en werkt op verschillende locaties.
Ervaring

Je hebt ervaring met het uitvoeren van (multidisciplinair) toegepast en/of praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

Aanbod

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

Het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis. Als je met de fiets komt, krijg je hiervoor een vergoeding. Daarnaast bieden we je een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen. Je krijgt een personeelskaart van zowel Arteveldehogeschool, HOGENT als HOWEST.

Meer info

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Karolien Steen. Dit kan via e-mail (karolien.steen@hogent.be) of telefonisch (09 243 32 84).

Voor praktische en technische vragen (selectieprocedure, loon,…) kan je terecht bij Fien Deseyne. Dit kan via e-mail (fien.deseyne@hogent.be) of telefonisch (09 243 33 79).

Sollicitatieprocedure

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 05-06-2020, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief. Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig!

Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de toelatingsvoorwaarden en competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een volgende stap in de selectieprocedure.

Blijven er na de preselectie op dossier nog acht kandidaten over, dan is de volgende stap een eliminerende preselectieproef, die plaatsvindt op 15-06-2020 en online wordt afgelegd. Je zal de uitnodiging per mail ontvangen, uiterlijk op 11-06-2020. De vijf best gerangschikte kandidaten die voldoende scoren op de preselectieproef, worden dan uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Blijven er na de preselectie op dossier minder dan acht kandidaten over, dan worden de kandidaten meteen uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Er worden selectiegesprekken georganiseerd op 29-06-2020. Je zal de uitnodiging voor een gesprek per mail ontvangen. Ter voorbereiding van het selectiegesprek kan een case voorgelegd worden.

Info howest