Overslaan en naar de inhoud gaan
Onderwijs

Lerarenopleider Nederlands

Locatie Campus Brugge Station Barema 316 (praktijklector) of 502 (lector) Tewerkstellingspercentage 20% Afsluitdatum 18/08/2024 contract Contractueel bep. duur

Opdracht

Als lerarenopleider ben je verantwoordelijk voor het opleiden en begeleiden van toekomstige leraren Nederlands. Je zal vooral instaan om onderwijs te geven aan de studenten van de eerste bachelor secundair onderwijs. Daarnaast doe je vanuit jouw vakexpertise enkele stagebezoeken bij studenten. Je neemt teamgebonden taken op en participeert in teamgebonden projecten.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Je bent in het bezit van een master Germaanse talen Nederlands, master Vertaler-Tolk Nederlands of een ander relevant bachelor- of master diploma;
 • Pedagogisch bekwaamheidsbewijs is vereist
 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.
 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je stimuleert studenten om zich verder te ontwikkelen, motiveert en enthousiasmeert hen.
 • Je werkt mediawijs en kan vlot digitale middelen inzetten om samen te werken.
 • Je hebt een sterke affiniteit met de Nederlanse taal
 • Je hebt expertise in het vakgebied en bent bereid om je kennis verder te ontwikkelen.
 • Je biedt ondersteuning en begeleiding aan anderen.
 • Je kiest passende leerinhouden die aansluiten bij de doelgroep.

Ervaring

Ervaring in het secundair onderwijs is noodzakelijk.

Aanstellingskenmerken

Je wordt ad interim aangeworven ingaande op 01/09/2024 of zodra mogelijk. Het betreft een vervangingsopdracht (vermoedelijk tot 31/08/2025). Het einde valt samen met de terugkeer van de titularis en kan mogelijks worden verlengd.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.

Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:

 • Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 50% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.
 • Uitgebreide vormingsmogelijkheden.
 • Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.
 • Mogelijkheid tot telewerken.
 • Loopbaanbegeleiding en coaching.
 • Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding.
 • Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.
 • Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.
 • Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.
 • Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.Culturele, toeristische en shopping-voordelen met Benefits@Work en met de lerarenkaart.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Basiel Bonne – opleidingsmanager cluster School of Education

Basiel.bonne [at] howest.be (Basiel[dot]bonne[at]howest[dot]be)

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle [at] howest.be

Solliciteren

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be en dit ten laatste op 15/08/2024 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op 23 augustus in de namiddag te Brugge.

Logo Baanbrekende Werkgever 2024

Baanbrekende Werkgever

Howest mag zich in 2024 opnieuw een Baanbrekende Werkgever noemen!

Dit label is echter geen eindpunt! We blijven inzetten op een mensgericht personeelsbeleid en op een duurzaam mobiliteitsbeleid. Onze focus gaat daarbij naar het versterken van het fysieke, mentale en sociale welbevinden van onze medewerkers én studenten. Om deze ambities waar te maken, zijn de eerste stappen gezet, maar ons engagement blijft doorlopen:

 • We blijven werk maken van een duurzaam en mensgericht beleid rond mobiliteit en hybride werken.
 • We stimuleren minder, slimmer en groener onderweg en voorzien o.a. deelwagens en blue bikes.
 • Met Healthy Howest creëren we een zorgzame omgeving, zetten we in op een actieve levensstijl in de campus(omgeving) en faciliteren we het maken van bewuste gezonde keuzes.
 • We geven onze medewerkers de ruimte om initiatief te nemen. Ook kiezen we voor een laagdrempelige en waarderende feedbackcultuur.
 • We zetten in op motiverend leiderschap alsook individuele en collectieve loopbaanbegeleiding om iedereen alle kansen te bieden zich te ontplooien in hun loopbaan.

Het is de bevestiging van het leertraject dat we hebben afgelegd i.s.m. Antwerp Management School.

Meer informatie over het afgelegde leertraject