Projecten en onderzoek

3D artist/rigger

Locatie Campus Kortrijk Weide Barema 594 (B31) of 587 (A21) Afsluitdatum 19/03/2023

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/03/2023 (of zodra mogelijk) tot en met 31/12/2023. Maximum 10 jaar relevante ervaring kan verrekend worden in de geldelijke anciënniteit.

Functie omschrijving

DAE research is de toegepaste onderzoeksgroep van de bachelor opleiding
Digital Arts & Entertainment. Al onze projecten zijn samenwerkingen met
organisaties uit het werkveld. We mikken om onze kennis naar heel diverse
doelgroepen en sectoren te verspreiden zoals game-&VFX sector, blauwe
energie, medisch, revalidatie, erfgoed, media, onderwijs...
Jij zal actief meewerken aan volgende lopende onderzoeksprojecten:

 • Tetra Virtual Music Experiences, hierin gaan we 2 jaar op zoek naar de mogelijkheden en meerwaarde van immersieve game & sound technologie voor de Vlaamse muziekindustrie.
 • TESTEREP is een 4-jarig interdisciplinair project waarbij we instaan voor de visualisaties van de wetenschappelijke resultaten bij marien archeologisch onderzoek rond 5000 jaar kustevolutie in Vlaanderen. In dit project worden zowel VR, AR, applied games en procedurele software gebruikt en moeten heel wat visualisaties gemaakt worden.
 • Proeftuin XR/5G voor Media waar we samen met enkele Vlaamse mediapartners op zoek gaan naar inspirerende nieuwe use cases.
 • Last but not least wordt je actief betrokken bij projecten waar we de laatste trends in Motion Capture en Virtual Production,
 • Metahumans, en andere AI tools een centrale rol (zullen) spelen.
 • Hierbij zal je gebruik kunnen maken van heel veel state-of-the art infrastructuur en software die aanwezig is in onze verschillende labo’s.
 • De focus van onze toegepaste onderzoeksgroep is meerledig:
 • Trendwatching en testing van nieuwe game technologie (hard- en software).
 • Game technologie via inspirerende proof of concepts zo breed mogelijk inzetten in zeer diverse sectoren zoals bv sport, zorg, medisch, brandweer/politie, mode, erfgoed… maar uiteraard ook in de game en VFX industrie

Profiel

De voornaamste opdrachten van een projectmedewerker bij DAE research zijn:

 • Je werkt de uitvoerende onderzoekstaken uit die beschreven staan in de werkpakketten van de projectaanvragen uit met de doelgroep in gedachten.
 • Je helpt om bepaalde noden van projectpartners te vertalen naar concrete use cases, proof of concepts... Dit doe je soms zelfstandig of via co-creatie met je collega’s en externen via brainstorms en idea generation.
 • Je gaat via o.a. desk research, trendwatching of bijwonen van seminaries na welke de nieuwste ontwikkelingen zijn in jouw expertise domein. Je kan deze kennis zelfstandig opzoeken, verwerken, analyseren waar de meerwaarde en de haalbaarheid zit binnen jouw huidige projecten en/of anticiperen naar toekomstige projecten.
 • Je verdiept je in één of meerdere technologieën en kan als expert optreden naar het werkveld voor vragen, adviezen, oplossingen rond die technologie.
 • Je documenteert je bevindingen en helpt deze actief te verspreiden van kennis via workshops, lezingen, blogposts, demo’s... Dit zowel naar de opleiding als naar externen. Het kan gebeuren dat je dus een gastles of een demo moet geven.
 • Je legt ideeën voor nieuwe projecten voor aan de interne stakeholders en bent bereid mee te schrijven aan nieuwe projectaanvragen.
 • Je gaat binnen de volledige pipelines van games, VFX en animatie op zoek naar efficiënte pipelines om een gewenste resultaat te bereiken.
 • Je werkt multidisciplinair samen met onderzoekers zowel binnen als buiten de organisatie onderzoeksgroepen.
 • Je bent bereid om vanuit je onderzoeksexpertise studenten te begeleiden bij bachelor proeven, stages en/of groepswerken

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve
Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.
Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.


Een projectmedewerker/onderzoeker werkt in een multidisciplinair team aan één of meerdere innovatieve onderzoeksprojecten.
Je krijgt de tijd om je in te werken en sterk te verdiepen in nieuwe technologiën die gebruikt worden bij de digitale transformatie van bedrijven en organisaties.
Het bijwonen van gespecialiseerde seminaries in binnen- en buitenland, het volgen van gespecialiseerde opleidingen, het gebruik van de nieuwste tools en platformen en de contacten met andere academische specialisten zijn voorbeelden van hoe we de verdieping helpen realiseren. Intensief contact met het bedrijfsleven is verrijkend en zorgt voor een netwerk dat een meerwaarde biedt jouw verdere carrière van onderzoeker.


Het praktijkgericht onderzoek leid je tenslotte tot valorisatie van de opgebouwde kennis en laat jou toe om als onderzoeker impact te creëren waar je fier op kan zijn.

Ervaring

Ervaring
Geen ervaring vereist. Het is wel een pluspunt als je:

 • Eerdere ervaring hebt in een game of animatiebedrijf.
 • Al eens gewerkt hebt met fotogrammetrie, motion capture en andere innovatieve technologieën zoals virtual production, AI tools, procedurele tools…
 • Kennis hebt van environment en asset design, lighting, etc. is niet essentieel, but would go a long way.
 • Vereist diploma en kennis:
 • Minstens een bachelor diploma als technical artist (bv GGP, VFX, 3D animatie…) of een gerelateerde diploma en/of aangetoonde werkervaring als 3D artist en/of rigger.

Vereiste kennis
Wij zoeken iemand met

 • Een passie voor character creation, rigging en skinning.
 • Kennis van de game art pipeline.
 • Grondige kennis van minstens één van de courante programma’s binnen je vakgebied (bv. 3DSMax, Blender, Maya …).
 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van
Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)

Howest competentieprofiel

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je kan zelfstandig en resultaatsgericht naar deadlines toe.
 • Je bent leergierig en ondernemend om steeds nieuwe technieken of technologieën te ontdekken in het binnen- en buitenland betreft de games-, animatie- en VFX-industrie en deze te delen met collega’s.
 • Je kan samenwerken in een divers team van game programmeurs en 3D artiesten en externe onderzoekers.
 • Als pro-actieve communicator ben je vlot in de omgang bij zowel met collega’s als externe partners.
 • Je kan een planning opstellen, kritisch bijstellen en uitvoeren om vlot te schakelen tussen verschillende projecten.
 • Je hebt oog voor detail.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Vicky Vermeulen - Research Manager Digital Arts & Entertainment
Vicky.vermeulen [at] howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle [at] howest.be

Solliciteren

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be en dit ten laatste op 19/03/2023 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek

Logo Baanbrekende Werkgever

Baanbrekende Werkgever

Howest mag zich in 2023 een Baanbrekende Werkgever noemen! 

Het is de bevestiging van het leertraject dat we hebben afgelegd i.s.m. Antwerp Management School, Jobat en De Lijn.

Dit label is echter geen eindpunt! We blijven inzetten op een mensgericht personeelsbeleid en op een duurzaam mobiliteitsbeleid. Onze focus gaat daarbij naar het versterken van het fysieke, mentale en sociale welbevinden van onze medewerkers én studenten. Om deze ambities waar te maken, zijn de eerste stappen gezet, maar ons engagement blijft doorlopen:

 • We blijven werk maken van een duurzaam en mensgericht beleid rond mobiliteit en hybride werken. 
 • We stimuleren minder, slimmer en groener onderweg en voorzien o.a. deelwagens en blue bikes.
 • Met Healthy Howest creëren we een zorgzame omgeving, zetten we in op een actieve levensstijl in de campus(omgeving) en faciliteren we het maken van bewuste gezonde keuzes.
 • We geven onze medewerkers de ruimte om initiatief te nemen. Ook kiezen we voor een laagdrempelige en waarderende feedbackcultuur.
 • We zetten in op motiverend leiderschap alsook individuele en collectieve loopbaanbegeleiding om iedereen alle kansen te bieden zich te ontplooien in hun loopbaan.

Meer informatie over het afgelegde leertraject