(Praktijk)lector Biomedische laboratoriumtechnologie

(Praktijk)lector Biomedische laboratoriumtechnologie

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/11/2022 tot en met 31/08/2023. 
De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht. 
Verlenging/benoeming is mogelijk.
De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 
 

Functiebeschrijving

Je bent een gepassioneerd lesgever die met verschillende werkvormen (hoorcolleges, werkcolleges, practica, coaching, projectonderwijs …) overweg kan in de opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie. Zowel het onderwijs als de toetsing zijn competentiegericht. Een aantal opleidingsonderdelen in deze opdracht zijn: microbiologie, kwaliteitszorg in het laboratorium, wetenschappelijke rapportering, immunologie, hematologie …

Je werkt mee aan de studiebegeleiding, de leerprocesbegeleiding, de ontwikkeling van kwaliteitsvol cursusmateriaal, de uitvoering van het toetsbeleid op opleidingsniveau en de verdere profilering via onder andere dienstverlening voor het secundair onderwijs. 

Je voert je taken uit met aandacht voor kwaliteit. Je werkt enthousiast mee aan onderwijsinnovatie. Je neemt ook teamgebonden taken op en helpt mee aan projecten.
 

Profiel

Vereist diploma en kennis: 
•    Wetenschappelijk diploma (bachelor of masterniveau) (biomedische laboratoriumtechnologie, (bio)chemie, apotheker …)
•    Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.
•    C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded. 
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 

 • Je hebt sterke competenties inzake het coachen en begeleiden van studenten richting groei en verdere ontwikkeling.
 • Je bent studentminded en kan je gemakkelijk verplaatsen in de leefwereld van studenten.
 • Je bent sterk gemotiveerd en straalt dit uit op anderen.
 • Je beschikt over organisatietalent.
 • Je bent praktijkgericht.
 • Je bent nauwkeurig (ook in administratie).
 • Je werkt mee aan de verdere profilering van de opleiding.
 • Je respecteert deadlines.
 • Je werkt mee aan de kwaliteitscultuur.
 • Je wordt een fiere ambassadeur van de opleiding.
   
Ervaring

Ervaring in het werkveld (als laboratoriumtechnoloog) en/of in hoger onderwijs is een meerwaarde; bij voorkeur op het gebied van microbiologie.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. 

Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:

Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 70% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.
Uitgebreide vormingsmogelijkheden.
Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.
Mogelijkheid tot telewerken.
Loopbaanbegeleiding en coaching.
Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 
Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.
Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.
Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.
Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.
Culturele, toeristische en shopping-voordelen met de lerarenkaart.
 

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Mieke Demeyere – opleidingsmanager Bio- en Paramedische Opleidingen
 

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

 

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via SES en dit ten laatste op 16/10/2022 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op 18 oktober vanaf 17u op volgende locatie: Rijselstraat 5, St.-Michiels Brugge
 

Info howest

Onderwijzend personeel

Project / onderzoeks-medewerkers