medewerker Howest International Office

medewerker Howest International Office

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor onbepaalde duur van zodra als mogelijk.
Verlenging/benoeming is mogelijk.

Het 80% jobvolume kan, indien je een voltijdse opdracht wenst, uitgebreid worden met 20% op tijdelijke basis (vervangopdracht).

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Je versterkt de werking internationalisering van Howest Kortrijk, Howest Brugge en instellingsbreed, met zwaartepunt (halftijds) bij campus Kortrijk.

De taken zijn afwisselend administratief, organisatorisch en communicatiegericht, vaak ondersteunend, soms coördinerend.  Ze omvatten o.m. het:

 • organiseren van de International Days/Week, van het onthaal van buitenlandse delegaties, van diverse acties en activiteiten inzake internationalisering voor/door studenten/personeel, ook in samenwerking met externe partijen;
 • administratief opvolgen van Erasmus personeelsmobiliteit (bijv. Erasmus beursdossiers) en andere mobiliteitsacties naar de opleidingen toe;
 • ondersteunen van de Go International infoavonden, van de Howest International Office deelname aan internationale conferenties zoals EAIE (ook eigen deelname) of NAFSA, van de werking internationalisering op de campussen en het centraal International Office;
 • meewerken aan de uitbouw van het digitaal platform/database voor internationale mobiliteit & ondersteuning van studenten & personeel bij het gebruik ervan;
 • publiceren van informatie/promotie/communicatie inzake internationalisering, voornamelijk via de howest.be voor inkomende en uitgaande studenten en via onze Go International infosite op het LEHO-leerplatform (bijv. up-to-date houden van de infosheets over onze intercontinentale partneruniversiteiten op LEHO);
 • voeren van sociale media communicatie inzake internationalisering en organiseren van studentenbetrokkenheid via de sociale media;
 • fungeren als aanspreekpunt internationalisering mbt specifieke topics internationalisering (waarin je expertise opbouwt) t.a.v. de coördinatoren internationalisering van opleidingen;
 • verder uitbouwen van de internationaliseringscultuur op de campus

 

Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Je hebt een bachelordiploma met affiniteit met administratie, organisatie, communicatie en internationalisering.
 • Je bezit kennis van het domein internationalisering hoger onderwijs en/of bent bereid om die op korte termijn te verwerven of te actualiseren.
 • Je bezit uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.
 • Je beheerst de courante softwarepakketten.
 • Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je bent klantgericht en hebt een studentgerichte houding
 • Je bent internationaal georiënteerd en onderschrijft de meerwaarde van het verwerven van internationale en interculturele competenties bij alle betrokkenen in het hoger onderwijs, onder meer via internationale mobiliteit
 • Je kan mensen enthousiasmeren en motiveren
 • Je werkt met precisie en aandacht voor detail
 • Administratie, administratieve processen en procesmatig denken zijn aspecten van de job die jou aanspreken
 • Je bent flexibel in werk- en prestatieregeling.
 • Je vertoont eigenaarschap bij het uitvoeren van jouw taken en kan zelfstandig werken
 • Je hanteert vlot sociale media / digitale communicatiekanalen waarmee je een studentenpubliek kan mobiliseren voor de internationalisering.
Ervaring

Ervaring binnen internationalisering in het hoger onderwijs en/of met werken in een internationale omgeving is een meerwaarde.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.

Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:

 • Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 70% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.
 • Uitgebreide vormingsmogelijkheden.
 • Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.
 • Mogelijkheid tot telewerken.
 • Loopbaanbegeleiding en coaching.
 • woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 
 • Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.
 • Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.
 • Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.
 • Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.
 • Culturele, toeristische en shopping-voordelen met de lerarenkaart.
Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Isabelle Pertry – diensthoofd internationalisering Howest

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 05/10/2022 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats in de week van 10 oktober op volgende locatie: Howest Kortrijk.

Info howest

Onderwijzend personeel

Project / onderzoeks-medewerkers