ICT Helpdeskmedewerker

ICT Helpdeskmedewerker

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 1 jaar, startdatum van zodra als mogelijk.
Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk mits positieve evaluatie.

 De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met meer dan 8.000 studenten en 800 medewerkers op campussen in Brugge en Kortrijk.

Als ICT Helpdesk medewerker heb je een grote focus op gebruikerstevredenheid voor alle Howest studenten en medewerkers en faciliteer je voor hen de first line ICT support.

Jouw plaats van tewerkstelling is Kortrijk, je maakt deel uit van het ICT team en rapporteert aan de Coördinator ICT infrastructuur.

Tot de taken behoren ondermeer:

  • Bieden van on-line en on-site first line support voor software en hardware.
  • Configureren en beheren van hardware voor Howest personeel (laptops, desktops, tablets, smartphones,…)
  • Configureren, beheren en onderhouden van het van het Howest ICT netwerk
  • Aankoopcontacten verzorgen met diverse leveranciers (tickets, offertes, bestellingen en leveringen,…)
  • Uitbouwen en onderhouden van een ICT helpdesk kennisdatabank
  • Audio visuele ondersteuning bij on-site en on-line evenementen
Profiel

Vereist diploma en kennis

Je hebt een diploma secundair onderwijs, bij voorkeur TSO informatica.

Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

  • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
  • Je bent openminded.
  • Je bent een teamplayer.
  • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
  • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
  • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
  • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
  • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel

  • Je hebt een goede kennis van ICT netwerken en telecom
  • Je hebt goede kennis van Windows en Office 365
  • Je hebt goede kennis van PC hardware
  • bent technisch maar zeker ook mens geörienteerd
  • Je kan zelfstandig oplossingen zoeken en vinden
  • Je bent stressbestendig en tijdsefficiënt
Ervaring

Enkele jaren ervaring in een gelijkaardige functie strekt tot aanbeveling, maar ook pas afgestudeerd kom je in aanmerking.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.

Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:

  • Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 70% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.
  • Uitgebreide vormingsmogelijkheden.
  • Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.
  • Mogelijkheid tot telewerken.
  • Loopbaanbegeleiding en coaching.
  • woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 
  • Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.
  • Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.
  • Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.
  • Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.
  • Culturele, toeristische en shopping-voordelen met de lerarenkaart.
Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Roel Vandommele – diensthoofd ICT

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief.

Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Info howest

Onderwijzend personeel

Project / onderzoeks-medewerkers