(Praktijk)lector kleuter- en lager onderwijs 25%

(Praktijk)lector kleuter- en lager onderwijs 25%

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven in contractueel dienstverband bepaalde duur van 01/09/2022 tot en met 31/08/2023.  

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht

Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk mits positieve evaluatie.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.
 

Functiebeschrijving

De educatieve bachelor kleuter- en lager onderwijs zoekt een stagebegeleider. Je bouwt een netwerk uit met de stagescholen als ankerfiguur. Je bent het eerste aanspreekpunt voor studenten. In jouw rol verduidelijk je de link tussen theorie en praktijk.

 In deze tijdelijke vervangingsopdracht bezoek je studenten op stage. Als coach begeleid je de studenten vooraleer ze op stage vertrekken. Daarnaast observeer je de studenten tijdens hun stageperiode en op basis van voorbereiding en uitvoering geef je de student constructieve feedforward. 

Je denkt actief mee met het team om stages af te stemmen op de noden van het werkveld.
 

Profiel

Vereist diploma en kennis:
•    Educatieve bachelor kleuter- en of lager onderwijs of master pedagogische wetenschappen plus pedagogische bekwaamheid.
•    Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands.
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC   toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:
•    Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
•    Je bent openminded. 
•    Je bent een teamplayer.
•    Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
•    Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
•    Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
•    Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
•    Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:
•    Je werkt autonoom.
•    Je hebt coachingsvaardigheden. 
•    Je bent creatief en werkt ervaringsgericht.
•    Je hebt affiniteit met het met het kleuter- en lager onderwijs. 
•    Je bent leergierig en bereid je in te werken in het opleidingsprogramma van de educatieve bachelor kleuter- en lager onderwijs. 
•    Je beschikt over een heldere visie met betrekking tot kwaliteitsvol onderwijs.
•    Je volgt recente tendensen in het onderwijs op de voet.
Je beschikt over een sterke inhoudelijke en didactische kennis.
 

Ervaring

Ervaring is een meerwaarde.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. 

Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:
•    Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 70% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.
•    Uitgebreide vormingsmogelijkheden.
•    Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.
•    Mogelijkheid tot telewerken.
•    Loopbaanbegeleiding en coaching.
•    woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 
•    Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.
•    Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.
•    Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.
•    Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.
•    Culturele, toeristische en shopping-voordelen met de lerarenkaart.
 

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Celine Sercu – opleidingscoördinator bachelor kleuter- en lager onderwijs
Wouter Van Hoorne – opleidingsmanager School of Education

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

 

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 15/08/2022 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op dinsdag 23 augustus, tussen 13u en 20u op volgende locatie: Rijselstraat 5, Brugge. 
 

Info howest