Medewerker Healthy Howest

Medewerker Healthy Howest

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2022 tot en met 31/08/2023. Verlenging is mogelijk.

Maximum 10 jaar relevante ervaring kan verrekend worden in de geldelijke anciënniteit.

Functiebeschrijving

Howest, dé hogeschool West-Vlaanderen met campussen in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde, wil een voorbeeldrol nemen in het behouden en versterken van het welbevinden van haar medewerkers en studenten. Als zorgzame werkgever in het hoger onderwijs faciliteren we medewerkers en studenten in het maken van bewuste gezonde keuzes. Hierdoor verhogen we vanuit een holistische aanpak de fysieke, mentale en sociale gezondheid en kunnen we met goesting werken, onderzoeken, les geven, studeren…

Voor het onderzoeksproject ‘Healthy Howest’ zoeken we een enthousiaste projectmedewerker voor volgende boeiende opdracht:

 • Je bent een ambassadeur van het gezondheidsbeleid, neemt een voorbeeldrol op en draagt dit mee uit binnen de organisatie.
 • Je staat in voor de implementatie van het gezondheidsbeleid aan Howest, en dit zowel voor personeel als studenten op de verschillende campussen in Brugge en Kortrijk.
 • Je werkt samen met interne stakeholders, gaat hierbij evidence-based, planmatig en gestructureerd te werk en hanteert de waarden Serve-Empower-Care.
 • Je ondersteunt opleidingsteams, stages en studentenprojecten in hun acties die kaderen binnen het gezondheidsbeleid.
 • Je draagt het gevoerde gezondheidsbeleid ook mee uit naar externe organisaties in de vorm van draaiboeken, webpagina, good practices,…
 • Je staat in voor de PR, communicatie en bekendmaking van (beleids)acties rond gezondheid.
 • Je garandeert de logistieke en administratieve ondersteuning van projecten en activiteiten.
Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Je hebt een bachelordiploma (bij voorkeur Toegepaste Gezondheidswetenschappen, Sport en Bewegen of vergelijkbaar)
 • Je beschikt over relevante kennis van gezondheidsbevordering, corporate well-being, …
 • Je hebt ervaring in projectwerking.
 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je bent een motivator en inspirator op vlak van gezondheid en gezonde levensstijl
 • Je bent gericht op samenwerking, waarbij je verandering initieert vanuit co-creatie met stakeholders
 • Je bent een geboren netwerker en identificeert de juiste partners.
 • Je bent probleemoplossend en hanteert een ontwapenende maar overtuigende communicatiestijl.
 • Social media kent voor jou geen geheimen.
 • Je bent niet vies van dataverwerking en statistiek.
 • Je integreert de waarden van Howest (serve-empower-care) in het eigen handelen en aansturen van medewerkers.
Ervaring

Je hebt ervaring met projectwerk en bij voorkeur al ervaring in een gelijkaardige functie.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Een projectmedewerker/onderzoeker werkt in een multidisciplinair team aan één of meerdere innovatieve onderzoeksprojecten.

Het bijwonen van gespecialiseerde seminaries in binnen- en buitenland, he volgen van gespecialiseerde opleidingen, het gebruik van de nieuwste tools en platformen en de contacten met andere academische specialisten zijn voorbeelden van hoe we de verdieping helpen realiseren. Intensief contact met het bedrijfsleven is verrijkend en zorgt voor een netwerk dat een meerwaarde biedt jouw verdere carrière van onderzoeker.
Het praktijkgericht onderzoek leid je tenslotte tot valorisatie van de opgebouwde kennis en laat jou toe om als onderzoeker impact te creëren waar je fier op kan zijn.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Sigrid Van den Branden – coördinator onderzoeksproject Healthy Howest

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 15/08/2022 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek tweede helft augustus.

Info howest