Diensthoofd Howest Academy

Diensthoofd Howest Academy

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur, dit van zodra als mogelijk tot en met 31/08/2023. Daarna kan je aangeworven worden in een contract van onbepaalde duur met mogelijkheid tot benoeming.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Op basis van (digitale) onderwijsinnovatie en blended learning kunnen professionals levenslang leren (LLL) en op de hoogte blijven van de nieuwste trends en ontwikkelingen. Je activeert en stimuleert het belang van LLL in de Howest-organisatie.

Je neemt een beleidsvoorbereidende rol op en gaat continu op zoek naar zowel discipline-specifieke als discipline-overschrijdende opleidingsinitiatieven die je desgevallend ook gaat implementeren, programmeren en commercialiseren in het Howest opleidingsaanbod. Daarnaast borg en stimuleer je bestaande initiatieven vanuit de Howest graduaats- en bacheloropleidingen die zich eveneens richten tot professionals die levenslang willen leren.

Je doet onderzoek naar de specifieke doelgroepen voor LLL-producten en stemt het opleidingsaanbod maximaal af op de wensen van die doelgroepen. Je maakt de verbinding tussen de Howest Academy en de alumniwerking.

Je bent op de hoogte van maatschappelijk relevante trends en innovaties en gaat hierover in dialoog met interne en externe stakeholders. Je vertegenwoordigt Howest op diverse overlegfora, volgt de wetgeving op en pluist de financieringsmogelijkheden uit met oog op een winstgevend aanbod.

Je bewaakt de vertaling van de onderwijsregelgeving naar interne operationele regelgeving (studentenadministratie, financiële procedures, opleidingscheques, …) en onderwijsactiviteiten (bv. begincompetenties en leervormen in diverse curricula, borgen van coachings- en adviesmomenten). Je werkt mee aan de onderwijsprofessionalisering van (Howest) lectoren in de vervolgopleidingen.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Je hebt een masterdiploma
 • Je bent op de hoogte van of kan de onderwijsregelgeving en de bestuurlijke wetgeving m.b.t. permanente vorming snel verwerven.
 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.
 • Affiniteit met onderwijspedagogiek is een plus.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je bent stressbestendig, discreet en diplomatisch.
 • Je bent resultaatsgericht, organisatiebewust, in staat problemen analytisch te benaderen, oordelen te vormen en beslissingen te implementeren
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel in procesopvolging en werkorganisatie met een attitude van voortdurend verbeteren
 • Je bent een people manager die gericht is op samenwerking, medewerkers engageert en inhoudelijk begeleidt in hun professionalisering
 • Je bent openminded en overtuigd van maatschappelijk engagement
Ervaring

Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een vergelijkbare beleidsondersteunende rol in een grote organisatie, bij voorkeur in het (hoger) onderwijs.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.

Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:

 • Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 70% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.
 • Uitgebreide vormingsmogelijkheden.
 • Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.
 • Mogelijkheid tot telewerken.
 • Loopbaanbegeleiding en coaching.
 • woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 
 • Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.
 • Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.
 • Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.
 • Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.
 • Culturele, toeristische en shopping-voordelen met de lerarenkaart.
Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Frederik D’Hulster – directeur onderwijs en internationalisering

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be en dit ten laatste op 15/08/2022 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek op 22 augustus vanaf 18u op onze Campus Kortrijk Weide - The Penta. In de verdere selectieprocedure kan ook nog een ontwikkelingsgericht assessment georganiseerd worden.

Info howest