Lector/Onderwijsondersteuner Ergotherapie

Lector/Onderwijsondersteuner Ergotherapie

Aanstellingskenmerken

Het gaat over een vervangingscontract bepaalde duur van 01/09/2022 tot en met 31/08/2023.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Je maakt deel uit van het opleidingsteam Ergotherapie als lector en als onderwijsondersteuner.

Als lector Ergotherapie ben je gedreven om aan de slag te gaan met studenten. Je hebt ervaring met competentiegericht hoger onderwijs binnen een mensgerichte opleiding. Binnen een aantal vakken neem je een begeleidingstaak of verbetertaak op. Als lector begeleid je projecten, bachelorproeven en/of stages van studenten. Als teamlid neem je ook deel aan overlegmomenten. Je werkt mee aan de profilering van de opleiding in het werkveld, bij potentiële studenten en andere stakeholders.

Als onderwijsondersteuner situeert jouw functie zich op het snijvlak onderwijsondersteuning en projectmanagement- en administratie. Je ondersteunt projecten en werkgroepen die bijdragen tot de kwaliteit van het onderwijs en de goede werking van de opleiding. Je werkt hiervoor steeds samen met collega’s uit het opleidingsteam. Het gaat bv. over taken zoals

 • ondersteunen en motiveren van de collega’s in het operationaliseren van de onderwijsvisie (in het bijzonder het samenwerkend, het zelfregulerend leren met evaluaties als leermoment)
 • het ontwikkelen van opleidingsoverstijgende leerpaden (bv. evidence based werken)
 • Organiseren en faciliteren van events en contacten met studenten, alumni en partners van de opleiding (bv. openhoorcollege ergotherapie)
 • uitvoeren van operationele taken ter ondersteuning van de stage en bachelorproefcoördinatie en het informatiebeheer aan de opleiding
Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Masterdiploma binnen het domein mens en welzijn
 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.
 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je hebt onderwijskundige kennis en vaardigheden: didactiek, methodologie, onderwijs- en evaluatievormen
 • Je staat open voor nieuwe onderwijsvormen en vernieuwende ideëen rond onderwijs.
 • Je bent studentgericht: je gaat op een correcte manier om met studenten, je kan hen motiveren, coachen, begeleiden en evalueren.
 • Je bent op de hoogte van het vakdomein ergotherapie en de brede gezondheids- en welzijnszorgsector
 • Je bent teamgericht: je hebt sterke contact- en communicatievaardigheden en hecht groot belang aan samenwerking
 • Je kan op conceptueel niveau denken en werken, maar waar nodig ook de details gaan uitwerken.
 • Je beschikt over een goed organisatievermogen en over een probleemoplossende attitude.
 • Je beschikt over goede ICT-vaardigheden.
Ervaring

Je beschikt over praktijkervaring als lector en/of als onderwijsondersteuner aan een mensgerichte opleiding.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.

Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:

 • Uitgebreide vormingsmogelijkheden.
 • Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.
 • Mogelijkheid tot telewerken.
 • Loopbaanbegeleiding en coaching.
 • woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 
 • Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.
 • Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.
 • Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.
 • Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.
 • Culturele, toeristische en shopping-voordelen met de lerarenkaart.
Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Eveline Van Cauwenberghe – Opleidingscoördinator ergotherapie

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 03/07/2022 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op vrijdagnamiddag 8 juli op volgende locatie: Howest Kortrijk The Penta .

Info howest