Projectmedewerker XREHAB en Onderzoekscoördinator Ergotherapie

Projectmedewerker XREHAB en Onderzoekscoördinator Ergotherapie

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2022 tot en met 31/08/2023.
Er wordt gestart met een eerste contract voor één jaar maar het gaat over een vervangingscontract van minimaal 2 jaar.

Maximum 10 jaar relevante ervaring kan verrekend worden in de geldelijke anciënniteit.

Functiebeschrijving

Je maakt deel uit van het onderzoeksteam XRehab. Dit praktijkgericht wetenschappelijk onderzoeksproject start op 1 september 2022 en loopt tot 31 augustus 2024. Het onderzoeksteam bestaat uit een projectleider vanuit HITlab en interdisciplinaire samenwerking tussen de opleidingen Ergotherapie (ERGO), Digital Arts and Entertainment (DAE), Multimedia en communicatietechnologie (MCT), andere betrokken opleidingen en HITlab (Human Interface Technology labo).

Het doel van het project XRehab is om de integratie van XR-toepassingen (mobiele applicaties zoals virtual/augmented reality (VR/AR)) zodanig te faciliteren, dat de inzet van deze toepassingen in revalidatie kan groeien. Je draagt dus bij tot een efficiënter en meer gepersonaliseerd (cognitief) revalidatieaanbod binnen de brede gezondheidszorg.

Concreet wordt dit mogelijk gemaakt door het ontwikkelen van een draaiboek vóór én met de verschillende doelgroepen die XR-toepassingen in revalidatie kunnen inzetten, nl. de zorgaanbieder, de zorgvrager én ondernemingen binnen gaming en de technologie sector. Het project verloopt in fases waarbij (1) de XR-technologie contexten worden verkend, (2) aan de hand van use cases het draaiboek wordt ontwikkeld en gefinetuned en er (3) wordt getest en gefinaliseerd. Finaal is het vanuit XRehab de bedoeling te dissemineren en de inhouden maximaal in te bedden in de bacheloropleiding(en) door studenten te betrekken bij de testing en user experiences en de inhouden te integreren in lessen waar XR toepassingen binnen de gezondheidszorg worden aangeboden. Bachelorproef onderwerpen en stages worden ook aan dit project gekoppeld en je zal studenten hierin dan ook begeleiden. Je staat ook in voor het verzorgen van workshops aan de verschillende opleidingsteams en werkveldpartners.

Tenslotte neem je ook de rol van onderzoekscoördinator van de opleiding ergotherapie op. Je decteert nieuwe opportuniteiten binnen de opleiding en over opleidingen heen en bouwt onderzoek en dienstverlening verder uit. Je bent aanspreekpunt voor de dienst onderzoek en voorziet goede afstemming met alle betrokkenen.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

Master in de ergotherapie

Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je hebt sterke onderzoeksvaardigheden: je redeneert en handelt evidence based; je kan een praktijkgericht onderzoek opbouwen en uitvoeren, je kan resultaten kritisch interpreteren en begrijpt de implicaties hiervan.
 • Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen in de ergotherapie en speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent studentgericht: je gaat op een correcte manier om met studenten, je kan hen motiveren, coachen, begeleiden en evalueren.
 • Je bent teamgericht: je beschikt over sterke contact- en communicatievaardigheden en hecht groot belang aan de samenwerking
 • Je beschikt over goede ICT-vaardigheden.
 • Je beschikt over ondernemingszin en doorzettingsvermogen.
 • Je bent reflectief en flexibel ingesteld.
 • Je beschikt over een goed organisatievermogen en over een probleemoplossende attitude.
 • Kennis of ervaring m.b.t. XR toepassingen binnen ergotherapie/ de gezondheidszorg is een pluspunt
Ervaring

Ervaring binnen praktijkgericht onderzoek, het hoger onderwijs en als ergotherapeut binnen de revalidatie is een meerwaarde.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Een projectmedewerker/onderzoeker werkt in een multidisciplinair team aan één of meerdere innovatieve onderzoeksprojecten.
Je krijgt de tijd om je in te werken en sterk te verdiepen in nieuwe technologiën die gebruikt worden bij de digitale transformatie van bedrijven en organisaties. Het bijwonen van gespecialiseerde seminaries in binnen- en buitenland, het gebruik van de nieuwste tools en platformen en de contacten met andere academische specialisten zijn voorbeelden van hoe we de verdieping helpen realiseren. Intensief contact met het bedrijfsleven is verrijkend en zorgt voor een netwerk dat een meerwaarde biedt voor jouw verdere carrière van onderzoeker.
Het praktijkgericht onderzoek leid je tenslotte tot valorisatie van de opgebouwde kennis en laat jou toe om als onderzoeker impact te creëren waar je fier op kan zijn.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Eveline Van Cauwenberghe – opleidingscoördinator ergotherapie

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 05/07/2022 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op vrijdagnamiddag 08/07 op volgende locatie: Howest Kortrijk – The Penta.

Info howest