(Praktijk)lector VBGSO 10%

(Praktijk)lector VBGSO 10%

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2022 tot en met 31/08/2023. 
De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht..

Verlenging/benoeming is mogelijk.
De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 
 

Functiebeschrijving

Howest organiseert de verkorte educatieve bachelor en educatieve graduaatsopleiding secundair onderwijs op de campussen in Brugge en Oudenaarde. Howest wil het team versterken met een lerarenopleider met focus op leerlingenbegeleiding. 

Je bent verantwoordelijk voor het opleidingsonderdeel Leerlingenbegeleiding dat in afstandsonderwijs wordt aangeboden binnen de verkorte educatieve bachelor  SO en het educatief graduaat SO (Brugge én Oudenaarde). Je bouwt hiertoe een rijke elektronische leeromgeving uit waarbij studenten via leerpaden, opdrachten en permanente evaluatie de vooropgestelde competenties en doelstellingen zich eigen maken.

• Je geeft mondelinge en schriftelijke feedback waarmee de student aan de slag kan.  
• Je begeleidt studenten en ondersteunt hen bij opdrachten. Je organiseert hiertoe op vastgelegde momenten in een semester monitoraten.
 

Profiel

Vereist diploma en kennis: 
•    Je hebt een bachelor- of masterdiploma
•    Je hebt een bewijs van pedagogische bekwaamheid 
•    Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.
•    C1 attest Engels of bereid om dit te behalen
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:
•    Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
•    Je bent openminded. 
•    Je bent een teamplayer.
•    Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
•    Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
•    Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
•    Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
•    Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:
•    Je hebt inzicht in de vernieuwde lerarenopleiding en hebt een visie hoe je de leerresultaten kan vertalen naar de praktijk  
•    Je ontwikkelt en selecteert didactische tools in functie van de lespraktijk, afgestemd op de te bereiken doelstellingen, beginsituatie, leerinhouden, evaluatie, …. 
•    Het creëren van een krachtige leeromgeving met oog voor alle aspecten van het lesgeven (beginsituatie, doelstellingen, werkvormen, media, …) is voor jou een evidentie, je leidt de studenten congruent op, zodat ze in staat zijn zelfstandig een krachtige leeromgeving te creëren. 
 

Ervaring

Minimaal 3 jaar ervaring in het secundair onderwijs als leerlingenbegegleider is een must. 

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. 
Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:
•    Uitgebreide vormingsmogelijkheden.
•    Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.
•    Mogelijkheid tot telewerken.
•    Loopbaanbegeleiding en coaching.
•    woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 
•    Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.
•    Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.
•    Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.
•    Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.
•    Culturele, toeristische en shopping-voordelen met de lerarenkaart
 

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Wouter Van Hoorne – opleidingsmanager School of education

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

 

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 17/08/2022 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op dinsdag 23 augustus 2022, tussen 13.00u en 20.00u op volgende locatie: Rijselstraat 5, 8200 Brugge.
 

Info howest