(praktijk)lector accounting administration

(praktijk)lector accounting administration

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven in een vervangingscontract voor bepaalde duur van zodra als mogelijk tot en met 31/12/2022.  Verlenging is mogelijk.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond wordt ingericht.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Je bent lector binnen het team van de graduaats- en bacheloropleidingen accountancy. Hierbij vervul je volgende taken:

 • Samen met jouw collega’s geef je les in de volgende modules:
  • Fiscale context: BTW 1, BTW 2 en andere belastingen, vennootschapsbelastingen
  • Boekhoudkundige inzichten: doorlichting van de kantoor- en bedrijfsprocessen
 • Je begeleidt en coacht studenten tijdens modules “werkplekleren” (stages, projecten,…).
 • Je promoot je opleiding tijdens SID-in beurzen, infomomenten, externe evenementen,…
 • Je ondersteunt studenten tijdens contactmomenten (lesopdracht) en niet-contactmomenten (begeleiding op afstand, feedback geven op permanente evaluatie,…).
 • Je legt contacten met bedrijven en organisaties in het kader van modules “werkplekleren”
 • Je neemt deel aan het teamoverleg en neemt ook teamgebonden taken op.
Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Bachelordiploma in het bedrijfsmanagement of masterdiploma (specialisatie accountancy)
 • Een bekwaamheidsbewijs om les te geven (of bereidheid om dit te behalen) is een pluspunt.
 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je kent de graduaatsopleidingen en doelgroepen van studenten
 • Je kan op een begrijpbare en praktijkgerichte manier les geven en studenten coachen
Ervaring

Ervaring in de accountancysector is een pluspunt.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.

Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:

 • Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 70% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.
 • Uitgebreide vormingsmogelijkheden.
 • Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.
 • Mogelijkheid tot telewerken.
 • Loopbaanbegeleiding en coaching.
 • woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding. 
 • Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.
 • Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.
 • Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.
 • Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.
 • Culturele, toeristische en shopping-voordelen met de lerarenkaart.
Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Lieselot Casier – opleidingscoördinator van de graduaatsopleiding accounting administration

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 15/08/2022 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek, aangevuld met een kort lesmoment.

Info howest