Beleids- en Implementatiemanager Sportinnovatiecampus

Beleids- en Implementatiemanager Sportinnovatiecampus

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven in contractueel dienstverband voor bepaalde duur van 01/06/2022 tot en met 31/05/2023. Verlenging is mogelijk mits positieve evaluatie. De mogelijkheid bestaat dat activiteiten tijdens de avond en/of op zaterdag worden ingericht.

Functiebeschrijving

De Sportinnovatiecampus in Sport Vlaanderen Brugge betreft een samenwerking tussen Sport Vlaanderen en Howest, waar, via een proeftuinmethodiek, projecten, onderzoek en dienstverlening worden opgezet met het oog op het binnenbrengen van innovatie in het sport- en beweeglandschap.

Deze unieke samenwerking leidt tot een effectieve wisselwerking op vlak van beleid, netwerk en kennisontwikkeling, waarbij een pragmatische en praktijkgerichte aanpak centraal staat.

Als beleids- en implementatiemanager ben je de link tussen het (mede door jou) uitgezette beleid en het operationele team. Je zorgt ervoor dat aangereikte innovaties effectief geïmplementeerd worden zowel op de Sportinnovatiecampus als binnen de verschillende Sport Vlaanderen centra.  Dit betekent dat je graag mee beleid op het vlak van innovatie binnen bewegen en sport uittekent, maar eveneens graag concreet aan de slag gaat voor de implementatie van dat beleid.  Verandering in gang zetten en pro-actief zijn, zijn hierbij essentieel.

Je bent een cruciale schakel om feedback te krijgen over de effectiviteit van de beleidsimplementatie, het succes van uitgerolde innovaties, de optimalisatiemogelijkheden en nieuwe noden, waarbij je de inzichten kunt vertalen naar nieuwe opportuniteiten voor beide partners (Sport Vlaanderen en Howest) en de link kan maken naar valorisatie binnen het netwerk van beide partners.

Je werkt nauw samen met het lokale team van Sport Vlaanderen Brugge, het bovenregionale Sportinnovatielab van Sport Vlaanderen  en het opleidingsteam Sport en Bewegen van Howest. Je legt verantwoording af aan een stuurgroep waarin de beide organisaties paritair vertegen-woordigd zijn.

Profiel

Vereist diploma en kennis

 • Bachelor of master met affiniteit voor innovatie binnen het sport- en beweeglandschap.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, dient een erkenning van de gelijkwaardigheid toegevoegd te worden.

Algemeen Howest – Sport Vlaanderen competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

Functiespecifiek competentieprofiel

 • Je hebt ervaring met het uitwerken van een beleid en het zien van opportuniteiten passend binnen de beleidsfocus.
 • Je creërt mogelijkheden om nieuwe projectideeën te lanceren, je weet de verschillende stakeholders te dynamiseren en te inspireren.
 • Je bent ondernemend, werkt klant- en resultaatsgericht en geeft de nodige visibiliteit aan dit project.
 • Je bent een brede netwerker en brengt je uitgebreide netwerk binnen i.f.v. de verdere uitbouw van het innovatieverhaal.
 • Je bent hands-on en weet innovaties te implementeren in bestaande structuren
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je kan out-of-the box denken.
 • Je bent bereid je expertise te delen met je teamleden.
 • Je bent gebeten door innovaties binnen het sport- en beweeglandschap.

 

Ervaring

Ervaring in tactisch-operationeel beleidswerk strekt tot aanbeveling.

 

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Sport Vlaanderen is de sportadministratie van de Vlaamse overheid, en heeft een duidelijke missie: het wil iedereen in Vlaanderen zoveel mogelijk kansen bieden om hun hele leven lang te sporten en te bewegen. Sport Vlaanderen doet dit door het sport- en beweegaanbod in Vlaanderen zo kwaliteitsvol en zo toegankelijk mogelijk te maken op maat van iedereen. Onze sportcentra vervullen hierin een belangrijke rol. Om dit te bereiken geven dagelijks meer dan 600 mensen het beste van zichzelf, onder leiding van administrateur-generaal Philippe Paquay en algemeen directeur Paul Rowe. De organisatie bestaat uit het hoofdbestuur dat zich in Brussel bevindt, veertien centra verspreid over Vlaanderen en vijf provinciale promotiediensten, één in elke provincie.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:

Annelies Van Oost – opleidingsmanager Active Health (m.i.v. Sport en Bewegen)
www.sportinnovatiecampus.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:

Luc Verhalle – directeur personeel en HR
 

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via http://ses.howest.be  en dit ten laatste op 19/05/2022 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek op woensdag 25 mei vanaf 17u in de Sportinnovatiecampus te Brugge.