Technology Developer AR/VR/XR

Technology Developer AR/VR/XR

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven van zodra als mogelijk voor een contract van 1 jaar. Verlenging is mogelijk.
Maximum 10 jaar relevante ervaring kan verrekend worden in de geldelijke anciënniteit.
 

Functiebeschrijving

Je maakt deel uit van het team van de bacheloropleiding Toegepaste Informatica. Deze opleiding biedt vier keuzetrajecten aan: Software Engineer, Cyber Security Professional, ICT & Blockchain Consultant en AI Business Professional. Ook zijn er afstandstrajecten Cyber Security Professional en Blockchain Developer & Architect en meerdere postgraduaten Data Protection Officer , Applied Artificial Intelligence , Postgraduaat Advanced Cyber Security en Postgraduaat Industrial Cyber Security. Je wordt 50% van uw tijd ondergebracht bij de collega’s van Multimedia & Creative Technologies (MCT) met keuzetrajecten Smart XR Developer, Next Web Developer, AI Engineer of IoT Infrastructure Engineer.
Jouw opdracht bestaat uit 100% van de werktijd aan onderzoeksprojecten waarbij een grote AR/VR/XR component aanwezig is.Je staat er niet alleen voor , je komt terecht ingestructureerde onderzoeksteams ‘Security & Privacy’ en ‘Sizing Servers’met heel wat ervaring in Cyber Security , AI , Blockchain Technologie , RPA , AR/VR/XR … Je werkt in de rustige sfeer van The Vibe Brugge of het Sizing Servers Lab in Kortrijk , allebei locaties dichtbij het station. De taak van Technology Developer is het uitvoeren van pragmatisch onderzoek dat dicht aanleunt bij de industrie. Hierbij moet men op de hoogte blijven van zowel het domein als de beschikbare technologieën. Dit vereist dat de kandidaat bereid is om continu bij te leren en dit op niveau toepast binnen het onderzoek. Verder is de taak van de onderzoeksmedewerker om deze informatie te verspreiden.  Dit gebeurt zowel intern, naar studenten en naar industrie toe. Hierbij is van belang dat deze communicatie aangepast is aan het doelpubliek.
Als domeinexpert verleen je medewerking bij op te starten en lopende onderzoeksprojecten en maatschappelijke dienstverlening. Je neemt desgevallend teamgebonden taken op.
 

Profiel

Vereist diploma en kennis:
•    Master informatica of Master in de wiskunde of gelijkwaardig.
Of Bachelor Toegepaste informatica , MCT of DAE met ervaring.
•    iOS en/of Android App development
•    Full stack web development
•    AR/VR/XR : zeer goede kennis
•    Kennis Python libraries is een meerwaarde
•    Kennis AI (ML, DL en NLP) is een meerwaarde
•    Kennis Blockchain Technologie (BC)  is een meerwaarde
•    Kennis van RPA is een meerwaarde
Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC   toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:
•    Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
•    Je bent openminded. 
•    Je bent een teamplayer.
•    Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
•    Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
•    Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
•    Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
•    Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:
•    Je maakt jezelf vertrouwd met de onderzoeksvragen en het domein waarin deze zich bevinden.
•    Je werkt creatief mee tijdens de functionele en technische analyses.
•    Je kan zelfstandig low fidelity als high fidelity wireframes uitwerken, en verwerkt hierin input van jouw teamleden;
•    Je neemt verantwoordelijkheid over de outcome van jouw werk en respecteert deadlines.
•    Je begrijpt dat agile werken wendbaarheid vereist.
•    Je hecht veel belang aan de leesbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid van je code.
•    Je beheert uw code volgens de GIT en DevOpps methodieken van het team.
•    Je hebt een goed gevoel voor uitnodigend en aantrekkelijk web design
•    Je bent leergierig en gaat naast onze begeleiding ook zelf op zoek naar inspiratie en best practices.
•    Je respecteert de afspraken over werkmethodieken die gemaakt worden binnen het team.
•    Je bent bereid om een netwerk op te bouwen binnen Industrie 4.0.
•    Je bent bereid om mee te schrijven aan nieuwe onderzoeksdossiers.
•    Je beschikt over een ondernemende spirit.
•    Je hebt een commerciële en klantgerichte ingesteldheid.
 

Ervaring

Ervaring met bedrijfsprocessen en/of data management is nodig.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals. 
Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
Een projectmedewerker/onderzoeker werkt in een multidisciplinair team aan één of meerdere innovatieve onderzoeksprojecten.
Je krijgt de tijd om je in te werken en sterk te verdiepen in nieuwe technologiën die gebruikt worden bij de digitale transformatie van bedrijven en organisaties.
Het bijwonen van gespecialiseerde seminaries in binnen- en buitenland, he volgen van gespecialiseerde opleidingen, het gebruik van de nieuwste tools en platformen en de contacten met andere academische specialisten zijn voorbeelden van hoe we de verdieping helpen realiseren. Intensief contact met het bedrijfsleven is verrijkend en zorgt voor een netwerk dat een meerwaarde biedt jouw verdere carrière van onderzoeker.
Het praktijkgericht onderzoek leid je tenslotte tot valorisatie van de opgebouwde kennis en laat jou toe om als onderzoeker impact te creëren waar je fier op kan zijn.
 

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Kurt Callewaert – Valorisatie Manager Digitale Transformatie
Kurt Schoenmaekers – Onderzoekscoördinator Toegepaste informatica  
Pieter Bovijn – Onderzoekscoördinator Multimedia & Creative Technologies

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

 

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be. Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.
 

Info howest