ICT - Helpdeskmedewerker Campus Kortrijk

ICT - Helpdeskmedewerker Campus Kortrijk

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van zodra als mogelijk  tot en met 31/03/2022, einddatum ziekteverlof. Verlenging is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 

Functiebeschrijving

Als ICT Helpdesk medewerker heb je een grote focus op gebruikerstevredenheid voor alle Howest studenten en medewerkers en faciliteer je voor hen de first line ICT support.
Je maakt deel uit van het ICT team en rapporteert aan de Coördinator ICT infrastructuur. Jouw standplaats is Campus Kortrijk.

Tot de taken behoren ondermeer: 

•    Capteren en beheren van de gebruikers behoeften. 
•    Bieden van on-line en on-site first line support voor software en hardware.
•    Configureren en beheren van hardware voor Howest personeel (laptops, desktops, tablets, smartphones,…). 
•    Installatie en onderhoud van audio visueel materiaal.
•    Aankoopcontacten verzorgen met diverse leveranciers (tickets, offertes, bestellingen en leveringen,…).
•    Audio visuele ondersteuning bij on-site en on-line evenementen.
•    Organiseren van de ICT uitleendienst.
•    Ondersteunen van de netwerkbeheerders bij de uitbreiding en onderhoud van het ICT netwerk.
•    Uitbouwen en onderhouden van een ICT helpdesk kennisdatabank.
•    Organiseren van de ICT en audio uitleendienst.
 

Profiel

Vereist diploma en kennis: 
Diploma Secundair onderwijs bij voorkeur TSO informatica. 
Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Howest competentieprofiel:
•    Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
•    Je bent openminded. 
•    Je bent een teamplayer.
•    Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
•    Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
•    Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
•    Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
•    Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:
•    Je bent technisch maar zeker ook mens geörienteerd.
•    Je kan zelfstandig oplossingen zoeken en vinden.
•    Je bent stressbestendig en tijdsefficiënt.
•    Je hebt goede kennis van Office 365.
•    Je hebt goede kennis van Windows besturingssysteem. 
•    Je hebt goede kennis van PC hardware.
 

Ervaring

Enkele jaren ervaring in een gelijkaardige functie strekt tot aanbeveling, maar ook pas afgestudeerd kom je in aanmerking. 

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals. 
Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
 

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Roel Vandommele – diensthoofd ICT roel.vandommele@howest.be


Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
 

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 12/12/2021 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.
 

Info howest

Administratief technisch personeel

Project / onderzoeks-medewerkers