Medewerker catering schoonmaak campus Brugge

Medewerker catering schoonmaak campus Brugge

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven in contractueel dienstverband voor bepaalde duur van 01/02/2022 tot en met 31/12/2022.
Verlenging is mogelijk. 
De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 
 

Functiebeschrijving

Als medewerker schoonmaak en catering maak je deel uit van het facilitair team Howest Brugge en word je aangestuurd door de medewerker facilitair beheer. 
Je voert zowel taken uit op vlak van schoonmaak als van catering.

 Taken schoonmaak: 
• Professioneel schoonmaken van de gebouwen (gangen, klaslokalen, burelen, grote ruimtes,…) 
• Uitvoeren van de jaarlijkse schoonmaak 
• In goede staat houden van het toevertrouwde materiaal 

Taken catering: 
• Klaarzetten van vergaderzalen 
- Assistentie verlening bij bediening cafetaria
• Verzorgen van catering tijdens recepties en evenementen 
- Registreren van verbruik dranken en voeding

 

Profiel

Vereist diploma 
Er zijn geen specifieke diplomavereisten. 
Kennis omtrent catering en schoonmaaktechnieken is een meerwaarde.
Je spreekt vlot Nederlands en je hebt ook een basiskennis Engels.

Howest competentieprofiel:
•    Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
•    Je bent openminded. 
•    Je bent een teamplayer.
•    Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
•    Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
•    Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
•    Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
•    Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel
•    Je bent vertrouwd met professionele schoonmaaktechnieken.
•    Je hebt een elementaire kennis van HACCP.
 

Ervaring

Ervaring in catering en/of schoonmaak is een meerwaarde. Starters zijn ook welkom.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals. 
Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
 

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Delfien Coudijzer – facilitair coördinator Howest Brugge
delfien.coudijzer@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
 

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 09/01/2022 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op donderdagnamiddag 13/01/2022.

Info howest