STUVO medewerker studentenwerking, huisvesting en mobiliteit

STUVO medewerker studentenwerking, huisvesting en mobiliteit

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/03/2022 tot en met 28/02/2023.
Verlenging van het contract, alsook omzetting naar statutair ambt en latere benoeming is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 5 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Als lid van het team studentenvoorzieningen sta je in voor de studentenwerking, mobiliteit en huisvesting regio Kortrijk.

 • Je motiveert en coacht studenten(organisaties) bij de uitwerking van activiteiten.
 • Je gaat actief op zoek naar de interesses bij de doelgroep en gaat hiermee aan de slag.
 • Je neemt initiatief en organiseert activiteiten gericht op sociale integratie en werkt mee aan de uitbouw van een preventief gezondheidsbeleid.
 • Je werkt mee aan de uitbouw van een sport- en beweegaanbod.
 • Je werkt mee aan de sensibilisering op vlak van gebruik duurzame mobiliteitsmogelijkheden.
 • Je volgt het aanbod studentenhuisvesting van nabij op.
 • Je bent medebeheerder van de database Kotwest.be
 • Je bouwt een netwerk van kotbazen uit.
 • Je bent het aanspreekpunt voor (kandidaat-)studenten die vragen hebben over studentenhuisvesting.
 • Je bent het aanspreekpunt voor internationale studenten en coördineert het verloop van aanvraag tot inhuizing, in samenwerking met de medewerkers internationalisering van Howest.
Profiel

Vereist diploma en kennis:

Je hebt een bachelordiploma Sociaal Werk, Toegepaste Gezondheidswetenschappen, Toegepaste Psychologie, Sport en Bewegen of Secundair Onderwijs - Lichamelijke Opvoeding.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je bent creatief en ondernemend en beschikt over organisatietalent.
 • Je kan jongvolwassenen dynamiseren en triggeren.
 • Je hebt kennis van de methodieken van preventie.
 • Je hebt inzicht in groepsdynamische processen.
 • Je communiceert vlot in het Nederlands en het Engels.
 • Je beschikt over organisatorische, praktische en administratieve vaardigheden.
 • Je bent vlot in het gebruik van sociale media.
 • Je bent in staat om een professioneel netwerk op te bouwen.
Ervaring

Ervaring in het werken met jongvolwassenen is een belangrijke meerwaarde voor deze functie.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Ria Vermote - coördinator sociaal beleid

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 09/01/2022. Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op 20/01/2022 in Kortrijk. Geselecteerde kandidaten ontvangen via mail nog een uitnodiging met praktische informatie.

Info howest