Howest zoekt medewerker STUVO

Medewerker sociale dienst Stuvo

Medewerker sociale dienst Stuvo

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor onbepaalde duur vanaf 01/09/2021.
Benoeming is mogelijk.
 

Functiebeschrijving

Als lid van het team studentenvoorzieningen draag je bij tot het bevorderen van de gelijkwaardige toegang tot en de deelname van alle studenten aan het hoger onderwijs door de basisvoorwaarden bij het studeren te verbeteren. Als medewerker van de sociale dienst sta je in voor:  


-    sociale dienstverlening: informatie, advies en begeleiding inzake studiefinanciering;
-    sociaal-juridisch advies: informatie en advies inzake vragen met betrekking tot het statuut van student (bv. groeipakket, combinatie werken en studeren, werkloosheid, leefloon…);
-    psychosociale ondersteuning: eerstelijnshulpverlening en gerichte doorverwijzing naar externe hulpverlening indien van toepassing;
-    organisatie, begeleiding en opvolging trainingssessies psycho-educatie;
-    participeren aan overleggroepen op lokaal en Vlaams niveau.
 

Profiel

Vereist diploma en kennis: 
Je hebt een bachelordiploma Sociaal Werk.
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Howest competentieprofiel:
•    Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
•    Je bent openminded. 
•    Je bent een teamplayer.
•    Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
•    Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
•    Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
•    Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
•    Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:
•    Je bent communicatief en schriftelijk vaardig zowel in het Nederlands als het Engels.
•    Je werkt stipt en nauwkeurig.
•    Je bent flexibel en bent bereid buiten de diensturen te presteren.
•    Je bent vertrouwd met de organisatie van het hoger onderwijs.
•    Je hebt kennis van sociale wetgeving (groeipakket, studentenjob, vervangingsinkomen).
•    Je hebt kennis van regelgeving inzake studietoelagen.
•    Je hebt kennis van mentaal welbevinden bij jongvolwassenen.
•    Je hebt ervaring in het voeren van een sociaal onderzoek.
•    Je hebt ervaring in het voeren van psychosociale gesprekken.
•    Je hebt ervaring in het begeleiden van studenten in crisissituaties.
 

Ervaring

Minimum 5 jaar ervaring in eerstelijnshulpverlening en sociale dienstverlening.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals. 
Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
 

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Ria Vermote – coördinator sociaal beleid Howest
ria.vermote@howest.be


Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
 

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 13/06/2021 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op 28 juni.
 

Info howest