Vital Cities

Onderzoeker Vital Cities

Onderzoeker Vital Cities

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven in contractueel dienstverband voor bepaalde duur van zodra als mogelijk tot en met 31/12/2021.
Verlenging is mogelijk.
Maximum 9 jaar relevante ervaring kan verrekend worden in de geldelijke anciënniteit.
 

Functiebeschrijving

Vital Cities is de naam van een interdisciplinaire onderzoeksgroep die praktijkonderzoek verricht naar hoe de inrichting van de fysieke en sociale omgeving een actieve leefstijl kan bevorderen. Op het raakvlak tussen sport- en gezondheidsbeleid, sociaal beleid, ruimtelijke ordening en andere beleidsdomeinen werken we samen met verschillende steden en gemeenten voor zowel onderzoek als dienstverleningsprojecten.  www.vitalcities.be
Vanaf januari gaan we van start in het Erasmus sport + project INCLUPAS als applied research partner. Het IncluPAS-project is een sociaal innovatieproject met als doel het ontwikkelen, implementeren en testen van een digitale applicatie om sociale inclusie te creëren door middel van sport- en beweeginitiatieven in achtergestelde gemeenschappen voor jongeren van 14 tot 18 jaar. Het pilootproject wordt in het voorjaar van 2021 uitgerold in Gent en de uitgewerkte methodiek wordt daarna geïmplementeerd in de andere Europese partnersteden.
Jij zal als onderzoeker meewerken binnen dit project met volgend takenpakket: 
•    A.d.h.v een communityscan verzamel je relevante data en verkrijg je inzicht in de doelgroep en of ze in hun directe leefomgeving voldoende worden uitgedaagd en gefaciliteerd om te sporten en te bewegen. Je onderzoekt op welke vlakken verbetering mogelijk of nodig is. 
•    Je voert een procesevaluatie uit en je kan de learnings helder omschrijven in een Engelstalig digitaal rapport.
•    Je ontwikkelt een online workshop  waarin de praktische en theoretische informatie gedeeld wordt over hoe een communityscan kan worden opgezet aan de hand van het verzamelen van relevante data.
•    Je woont alle internationale overlegmomenten bij.
•    Je biedt ondersteuning in andere onderzoeks- en dienstverleningsprojecten van de onderzoeksgroep Vital Cities.
 

Profiel

Vereist diploma en kennis:
Diploma Master in de gezondheidswetenschappen of bewegingswetenschappen, diploma Master in de Sociologie of aanverwante diploma’s in de humane wetenschappen met affiniteit voor bewegen en gezondheid.
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Howest competentieprofiel:
•    Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
•    Je bent openminded. 
•    Je bent een teamplayer.
•    Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
•    Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
•    Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
•    Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
•    Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:
•    Je bent een praktijkonderzoeker en hebt ervaring met het uitvoeren van kwantitatief en kwalitatief onderzoek met diverse actoren.
•    Je kan de bevindingen heel helder bundelen en zorgt ervoor dat de betrokken partners hiervan kunnen leren.
•    Je spreekt en schrijft vlot in het Engels.
•    Je kan (Internationaal) vlot netwerken opzetten.
 

Ervaring

Uit je professionele ervaring blijkt dat je sterk bent in praktijkonderzoek en je helder kan rapporteren zowel schriftelijk als mondeling.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals. 
Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
 

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Lore Cuypers – Projectcoördinator
lore.cuypers@howest.be


Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
 

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 26/01/2021 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op 29/01/2021 in de namiddag op volgende locatie: HOWEST, campus Brugge Centrum, Sint Jorisstraat.
 

Info howest