Howest zoekt projectmedewerker technology developer

Projectmedewerker Technology developer

Projectmedewerker Technology developer

Aanstellingskenmerken

Je wordt bepaalde duur van 01/02/2021 of van zodra als mogelijk tot en met 31/01/2022.
Verlenging is mogelijk.
Maximum 10 jaar relevante ervaring kan verrekend worden in de geldelijke anciënniteit.
 

Functiebeschrijving

Je maakt deel uit van het team van de bacheloropleiding Toegepaste Informatica. Deze opleiding biedt vier keuzetrajecten aan: Software Engineer, Computer & Cyber Crime Professional, ICT & Blockchain Consultant en AI Business Professional. Ook zijn er afstandstrajecten Computer & Cyber Crime Professional en Blockchain Developer & Architect en twee postgraduaten Data Protection Officer en Applied Artificial Intelligence. 

Jouw opdracht bestaat uit 100% van de werktijd aan het PWO onderzoeksproject Bright Business Management in Industrie 4.0 (BBMI4.0) rond nieuwe technologieën zoals AI , AR , Blockchain , RPA , 5G … en dit samen met een Technology Consultant van de opleiding Bedrijfsmanagement . Je staat er niet alleen voor , je komt terecht in een gestructureerd onderzoeksteam ‘Security & Privacy’ met heel wat ervaring in Cyber Security , AI , Blockchain Technologie , RPA , … Je werkt in de rustige sfeer van The Vibe Brugge dichtbij het station. De taak van Technology Developer is het uitvoeren van pragmatisch onderzoek dat dicht aanleunt bij de industrie. Hierbij moet men op de hoogte blijven van zowel het domein als de beschikbare technologieën. Dit vereist dat de kandidaat bereid is om continu bij te leren en dit op niveau toepast binnen het onderzoek. Verder is de taak van de onderzoeksmedewerker om deze informatie te verspreiden.  Dit gebeurt zowel intern, naar studenten en naar industrie toe. Hierbij is van belang dat deze communicatie aangepast is aan het doelpubliek.

Als domeinexpert verleen je medewerking bij op te starten en lopende onderzoeksprojecten en maatschappelijke dienstverlening. Je neemt desgevallend teamgebonden taken op.
 

Profiel

Vereist diploma en kennis:
•    Master informatica of Master in de wiskunde of gelijkwaardig.
Of Bachelor Toegepaste informatica met ervaring.
•    iOS en/of Android App development
•    Full stack web development
•    Kennis Python libraries is een meerwaarde
•    Kennis AI (ML, DL en NLP) is een meerwaarde
•    Kennis Augmented Reality (AR) is een meerwaarde
•    Kennis Blockchain Technologie (BC)  is een meerwaarde
•    Kennis van RPA is een meerwaarde
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Competentieprofiel:
•    Je maakt jezelf vertrouwd met de onderzoeksvragen en het domein waarin deze zich bevinden.
•    Je werkt creatief mee tijdens de functionele en technische analyses.
•    Je kan zelfstandig low fidelity als high fidelity wireframes uitwerken, en verwerkt hierin input van jouw teamleden;
•    Je neemt verantwoordelijkheid over de outcome van jouw werk en respecteert deadlines.
•    Je begrijpt dat agile werken wendbaarheid vereist.
•    Je hecht veel belang aan de leesbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid van je code.
•    Je beheert uw code volgens de GIT en DevOpps methodieken van het team.
•    Je bent leergierig en gaat naast onze begeleiding ook zelf op zoek naar inspiratie en best practices.
•    Je respecteert de afspraken over werkmethodieken die gemaakt worden binnen het team.
•    Je bent bereid om een netwerk op te bouwen binnen Industrie 4.0.
•    Je bent bereid om mee te schrijven aan nieuwe onderzoeksdossiers.
•    Je beschikt over een ondernemende spirit.
•    Je bent een teamplayer
•    Je hebt een commerciële en klantgerichte ingesteldheid.
 

Ervaring

Ervaring met bedrijfsprocessen en/of data management is nodig.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals. 
Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
 

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Kurt Callewaert – onderzoekscoördinator Toegepaste informatica
kurt.callewaert@howest.be


Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be
 

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 17/01/2021 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.
 

Info howest