Howest vacature

Lector Backend & AI Software Engineering

Lector Backend & AI Software Engineering

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven in een vacant ambt voor bepaalde duur van 04/01/2021 tot en met 31/08/2021. Verlenging en latere benoeming zijn mogelijk.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

De bacheloropleiding MCT leidt IT Bachelors op tot software ontwikkelaars van AI, cloud services tot MLops die klaar zijn voor het ontwikkelen van slimme applicaties in the tijdperk van Internet of Things.

Je leert onze studenten goede code te schrijven en je coacht ze zodat ze in een software team snel inzetbaar zijn (code versioning, project management). Je doet dat steeds vanuit de visie van de opleiding, nl. De beste IT opleiding zijn in een Internet of Things wereld (Cloud services, AI). De belangrijkste troef van onze opleiding MCT zijn de projecten die de kennis van studenten integreren. Je bent dus niet enkel een lesgever, maar je vervult ook de rol van coach/project manager met passie. Je bent bereid om ook je projectmanagement en coaching skills verder te verbeteren: je doet alles aan om projecten succesvol af te ronden.

Je bent flexibel inzetbaar in alle opleidingsonderdelen binnen je expertisedomein. Je werkt lessen praktisch uit, ontwikkelt, begeleidt en evalueert leerprocessen. Je integreert hierbij moderne onderwijstechnieken en -middelen. Je stimuleert en ondersteunt studenten om zich te ontplooien en de gewenste competenties te behalen.

Samen met je collega’s werk je aan de inhoud van het curriculum en de verdere uitbouw van de opleiding. Je neemt je verantwoordelijkheid op in onderwijs- en organisatie-ondersteunende taken in functie van je talenten en interesses.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Je hebt een bachelor of master in technologie (IT, ingenieur…) of een gelijkaardig diploma met voldoende (= 2 jaar) aantoonbare ervaring in software projecten. Python, javascript & C# zijn de programmeertalen die MCTers beheersen
 • Je bent vertrouwd met code versioning systemen zoals git.
 • Kennis/ervaring met Cloud omgevingen (AWS, Azure of Google Cloud) is een groot pluspunt
 • Kennis van devops/MLops is een pluspunt
 • Je hebt een sterke interesse of wil je graag verdiepen in de internet of things wereld: robotics (zowel industrieel als humanoïde), slimme sensors, automatisering…
 • Kennis/ervaring met project management is een pluspunt
 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je wil graag bijdragen aan het projectwerk van de opleiding door zelf projecten op te volgen, te netwerken met het werkveld enz.
 • Je bent bereid om je te bekwamen in allerlei onderwijsvormen van een activerend hoorcollege tot coaching.
Ervaring

Ervaring in software projecten in een teamverband is een pluspunt.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Johan De Gelas – opleidingscoördinator MCT

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be en dit ten laatste op 06/12/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats in de week van 7 december. Kandidaten worden tijdig op de hoogte gebracht of de gesprekken online of fysiek (op campus Kortrijk) plaatsvinden.

Info howest