Howest zoekt lector medische vakken

(Praktijk)Lector medische vakken / afstudeerverantwoordelijke health care management

(Praktijk)Lector medische vakken / afstudeerverantwoordelijke health care management

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/12/2020 tot en met 31/08/2021.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

Verlenging en latere benoeming is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Als lector ben je actief in de bacheloropleidingen Office Management.

Je staat in voor de competentiegerichte onderwijsverstrekking in o.a. volgende opleidingsonderdelen: Anatomie, Medische terminologie, Deontologie van de gezondheidszorg en Farmacologie. 

Daarnaast coach je onze studenten tijdens literatuurstudies, projectwerking en het werkplekleren.  Je verleent medewerking aan de studiebegeleiding van de studenten, zowel in het reguliere opleidingstraject als in het traject in afstandsonderwijs van de opleiding Office Management.
Je coördineert de stages en het afstandsonderwijs.

Je draagt bij tot de realisatie van het beleidsplan van de opleiding. Je neemt team gebonden taken op, participeert in team gebonden projecten, alsook in vakoverschrijdende projecten voor studenten. Je werkt mee aan de verdere profilering van de opleiding bij verschillende stakeholders (potentiële studenten, werkveld, leerkrachten secundair onderwijs, …).

Tot slot neem je ook algemeen coördinerende taken op voor de afstudeerrichting Health Care Management zoals communicatie met de gastdocenten en netwerken met het werkveld waarbij je een tandem vormt met de opleidingscoördinator van de opleiding.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Diploma bachelor of master en affiniteit met medische sector
 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je onderwijst en evalueert competentiegericht, daarbij heb je bijzondere aandacht voor projectonderwijs en werkplekleren.
 • Je hebt kennis van en/of ervaring in de medische wereld en/of de gezondheidszorg.
 • Je werkt vlot met ICT.
 • Je volgt de evolutie in de arbeidsmarkt op en anticipeert op tendensen.
 • Je bent analytisch en organisatorisch sterk.

 

Ervaring

Je hebt ervaring in het werkveld en/of in hoger onderwijs.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Diane Debruyne – opleidingscoördinator Bacheloropleiding Office management
diane.debruyne@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 02/12/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op woensdag 9 december, tussen 13.30 uur en 17.00 uur op volgende locatie: Campus Rijselstraat 5.

Info howest