Howest vacature

Projectmedewerker naar duurzame en haalbare trajecten voor werkenden

Projectmedewerker naar duurzame en haalbare trajecten voor werkenden

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor een project van bepaalde duur van 01/12/2020 tot en met 31/12/2022. Verlenging is mogelijk.

Maximum 5 jaar relevante ervaring kan verrekend worden in de geldelijke anciënniteit.

Functiebeschrijving

De graduaatsopleiding HR-support van Howest, Cevora, Voka en Alert! willen een proeftuin van een kwalificerend opleidingstraject uitwerken (graduaatsopleiding in de hr-support) voor werkstudenten.

Howest startte in september 2020 met deze opleiding, specifiek voor werkstudenten. Via het project willen we een flexibel traject opmaken, waarbij de nadruk ligt op blended learning. Op deze manier willen we werkstudenten maximaal faciliteren, motiveren en coachen. Door hierop te focussen verwachten we volgende positieve gevolgen:
- Het verhogen van het studierendement bij werkstudenten.
- Ervaringen, inzichten en tools intern en extern uitdragen (binnen het aanbod van Howest, naar andere onderwijs- en opleidingsinstellingen en naar het beleid).
- Het stimuleren van levenslang leren binnen Vlaanderen.
De bevindingen en ontwikkelde tools zullen gebruikt worden voor andere (kwalificerende) opleidingen en zullen de basis zijn voor beleidsadviezen.

Jouw hoofdtaak zal erin bestaan om als een echte projectmanager de tijdslijn van het door ESF goedgekeurde dossier te concretiseren en om te zetten in acties en resultaten.
Naast projectmanager ben je ook een goede netwerker die vlot contacten legt met bedrijven en organisaties met als doel ons project kenbaar te maken maar hen ook te ondersteunen bij de begeleiding van hun medewerkers die de opleiding HR-support in afstandsonderwijs volgen.
Tot slot, hou je ook mee de vinger aan de pols bij onze werkende studenten om zo de kritische uitval momenten in kaart te brengen en mee helpen weg te werken en de intrinsieke motivators te helpen verhogen.

Je wordt de volwaardige gesprekspartner van onze studenten en onze partners in dit project en neemt deel aan vergaderingen hieromtrent met onze studenten, lectoren en partners. Deze vergaderingen kunnen zowel over dag als ’s avonds plaatsvinden.

Je rapporteert aan de opleidingscoördinator van de opleiding HR-support.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

Je hebt een bachelor- of masterdiploma.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je weet hoe een creatief, open proces aan te pakken en kan gestructureerd projecten uitwerken.
 • Je kan zelfstandig aan de slag en voelt je uitgedaagd om een onderzoeksproject tot een goed eind te brengen.
 • Je bent hands-on en resultaatgericht.
Ervaring

Je hebt minstens 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Diane Debruyne – opleidingscoördinator Office Management en HR Support

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 22/11/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt digitaal plaats op donderdag 26 november, tussen 14.00 uur en 17.00 uur via Microsoft teams.

Info howest