Howest vacature

Lector Maatschappelijk Werk

Lector Maatschappelijk Werk

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven in contractueel dienstverband (vervangingsopdracht) voor bepaalde duur van 22/11/2020 tot en met 20/11/2021 met kans op verlenging.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met 8000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde.

Voor het team Sociaal Werk zoekt Howest een Lector. Hierin vervul je volgende taken:

 • Samen met jouw collega’s geef je les in één of meerdere van volgende modules sociaal labo, welzijn en gezondheid 2, methodische vakken op het terrein van maatschappelijk werk.
 • Je geeft aangepast online-onderwijs indien nodig.
 • Je begeleidt en coacht studenten bij de supervisie en bij stages
 • Je bouwt mee aan de uitrol van het curriculum. Je bepaalt mee welk lesmateriaal gebruikt zal worden en ontwikkelt zelf lesmateriaal.
 • Je ondersteunt studenten tijdens contactmomenten (lesopdracht) en niet-contactmomenten (begeleiding op afstand, feedback geven op permanente evaluatie, …).
 • Je neemt mogelijks lesopdrachten op zowel in de bacheloropleiding sociaal werk als in de graduaatsopleiding maatschappelijk werk.
Profiel

Vereist diploma en kennis

 • Je hebt een bachelor of masterdiploma met affiniteit voor Sociaal werk, in het bijzonder voor maatschappelijk werk.
 • Je hebt een C1 attest Engels of bereid om dit te behalen
 • Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je bent thuis in psychosociale begeleiding, gespreksvoering, casusgestuurd werken, contextuele begeleiding.
 • Je hebt kennis van/interesse in onderwijs: didactische werkvormen, toetsing, …
 • Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden
 • Praktisch-organisatorisch ben je sterk.
Ervaring

Ervaring in het werkveld van maatschappelijk werk is nodig voor deze functie. Ervaring in het hoger onderwijs is een meerwaarde.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Ward Dumoulin – opleidingscoördinator sociaal werk

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 08/11/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op donderdag 12 of vrijdag 13 november in Campus Station Howest Brugge.

Info howest