Medewerker bibliotheek

Medewerker bibliotheek

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/01/2021 tot en met 31/12/2021.
Verlenging, omzetting naar statutair ambt en latere benoeming is mogelijk, mits positieve evaluatie.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Howest is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met 8200 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde.

Als medewerker bibliotheek heb je een belangrijke onthaalfunctie en maak je Howest collega’s en studenten wegwijs in het vinden van informatie (wetenschappelijke data, academische bibliografie, interbibliothecaire uitleenadministratie etc.)

Je staat in voor het collectiebeheer en de catalografie.

Je maakt ook promotie via interne en externe kanalen.

Je biedt ondersteuning bij de organisatie van events en infosessies over de bibliotheekwerking.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

Je hebt bij voorkeur een graduaat in het bibliotheekwezen en documentaire informatiekunde

Of je hebt een graduaatsdiploma van management assistant of een andere administratieve richting.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je werkt georganiseerd en respecteert deadlines. 
 • Je bent stressbestendig, nauwgezet en kan discreet en professioneel omgaan met informatie. 
 • Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. 
 • Je werkt oplossingsgericht en proactief zonder je klantgerichte attitude te verliezen. 
Ervaring

Je hebt bij voorkeur al een eerste ervaring in het bibliotheekwezen of een adminstratief ondersteunende functie maar ook starters die van aanpakken weten, zijn welkom bij Howest!

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Frederik D’Hulster – directeur onderwijs en internationalisering
Frederik.Dhulster@Howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 15/11/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Info howest