Roosteraar

Roosteraar

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven in contractueel dienstverband voor bepaalde duur van zodra als mogelijk tot en met 31/12/2021, verlenging is mogelijk. Ook omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met ruim 8000 studenten en ongeveer 800 medewerkers met campussen in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde.

Als roosteraar voor de campussen in Brugge en Kortrijk neem je volgende taken op:

 • Je zorgt voor de opmaak en update van lesroosters en examenroosters (voor studenten en lectoren) die rekening houden met de wijzigende personeelsformatie doorheen het academiejaar.
 • Je controleert de onderwijs- en examenprogrammatie (in overleg met studentenadministratie, facility en infrastructuur) en waar nodig wijzig je de les- en examenroosters in functie van een optimale lokalenbezetting. Je kan hiervoor beroep doen op onderwijsondersteunende software.
 • Je volgt de geroosterde activiteiten op en bewaakt op basis van continue rapportering de conformiteit van de uitvoering.
 • Je verzorgt een correcte rapportering ten aanzien van de directeur Onderwijs, Onderzoek en Internationalisering en het Managementcomité
 • Je bent alert voor de noden van lectoren en opleidingen op gebied van mogelijke onderwijsinnovatie en de vertaling ervan naar het lokalenbeheer en -bezetting.
 • Je volgt de regelgeving Hoger Onderwijs op.
 • Je onderhoudt contacten met externen (bv. stad Brugge, lokale organisaties) die gebruik maken van de lokalen van de hogschool om de gemaakte afspraken inzake lokalenbeheer op te volgen.

Je werkt vrij autonoom maar komt terecht in een team van roosteraars en kan steeds terecht bij collega’s en de coördinator om good practices en expertise uit te wisselen.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Je hebt een bachelordiploma (bij voorkeur in een wiskundige richting met sterke IT vaardigheden)
 • Je hebt een uitstekende kennis van MS Office en kan vlot overweg met nieuwe software (bv. roosterprogramma).
 • Je hebt kennis van de onderwijsregelgeving of je bent bereid die snel te verwerven.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je kan gegevens interpreteren en classificeren.
 • Je bijt je graag vast in onduidelijke processen en complexe administratie om tot een heldere en eenvoudige flow te komen.
 • Je bent stressbestendig, werkt autonoom en nauwgezet.
 • Je kan discreet en professioneel omgaan met informatie.
 • Je bent geduldig en neemt jouw tijd om te luisteren naar de gebruiker om ook te horen wat niet uitgesproken wordt.
 • Je bent in staat inzicht te krijgen in de complexe roosterproblematiek. Immers, het ideale rooster kan nooit opgesteld worden. Aan de hand van je inzicht in de globale roosterproblematiek, kan  je optimale keuzes en compromissen te maken.
Ervaring

Je hebt bij voorkeur ervaring in een gelijkaardige functie waar je dagelijks jouw sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden kon inzetten.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Sarah Rommens – coördinator roosteraars
Sarah.Rommens@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 08/11/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op dinsdag 17 november 2020 vanaf 16u op Campus Algemene Diensten in Kortrijk.

Info howest