Howest zoekt lector Toegepaste psychologie

Lector 'gedrag in context gender & diversiteit'

Lector 'gedrag in context gender & diversiteit'

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven in contractueel dienstverband voor bepaalde duur van 15/10/2020 tot en met 14/10/2021

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Je maakt deel uit van het opleidingsteam van de opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie op de Howest Campus Brugge centrum.

Samen met interne en externe collega’s sta je in voor opleidingsonderdelen in de leerlijn ‘Gender & Diversiteit’.

Je begeleidt stages van studenten van het 2e jaar en 3e jaar.

Je begeleidt intervisies bij stages en practica.

Je rapporteert aan de opleidingscoördinator en het team van Toegepaste Psychologie.

Je komt terecht in een dynamisch team en in een organisatie waar ruimte is voor initiatief en professionele groei.

Profiel

Vereist diploma en kennis

Je beschikt over een masterdiploma in de menswetenschappen met expertise op vlak van diversiteit & gender.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel

 • Je kan omgaan met verschillende tools voor online lesgeven of je bent bereid dit te verwerven.
 • Je werkt je vlot in in nieuwe onderwerpen.
 • Je bent in staat om technische innovaties op een begrijpbare manier uit te leggen aan collega’s, studenten en hulpverleners.
 • Je bent gebeten door praktijkgericht onderwijs en wil je er verder in verdiepen.
 • Je kan zelfstandig werken maar bent ook een sterke samenspeler en netwerker.

Je bent taalvaardig en vaardig in het Engels.

Ervaring

Je hebt ervaring in het begeleiden van studenten bij stages en practica.
Je hebt ervaring in het geven van trainingen aan collega’s, studenten en hulpverleners.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Pat Vanhecke – lector aan de opleiding Toegepaste psychologie
pat.vanhecke@howest.be

Miet Craeynest, opleidingscoördinator Toegepaste psychologie
miet.craeynest@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en financiën
luc.verhalle@howest.be 

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 04/10/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. We nodigen je uit om je talenten te schetsen en om te verduidelijken hoe het profiel van deze vacature bij jou past.
 Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek

Info howest

Administratief technisch personeel

Project / onderzoeks-medewerkers