Howest vacature

Lector Online & Offline Graphic Design

Lector Online & Offline Graphic Design

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 19/10/2020 tot en met 31/08/2021. Verlenging/benoeming is mogelijk.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Als lector in de opleiding Online en Offline Graphic Design sta je in voor de competentiegerichte onderwijsverstrekking en evaluaties in de volgende opleidingsonderdelen: Illustrator, Photoshop, InDesign, Design Principles en Fotografie. Hiervoor ontwikkel je mee cursusmateriaal en opdrachten. Daarnaast begeleid je de studenten tijdens het opleidingsonderdeel Atelier, dat de ruggengraat van de opleiding vormt. Hiervoor werk je nauw samen met de collega’s uit het team Online & Offline Graphic Design. Je toont voor de onderwijsopdracht van de functie een uiterst studentgerichte houding.

Je concretiseert verder het opleidingsprogramma van en het werkplekleren in deze jonge opleiding. In dit kader ben je bekend met de regionale grafische sector. Je bent bereid een trekkende rol hierin op te nemen. In deze opleiding werk je mee aan de verdere uitbouw van kwaliteitszorg.

Met het oog op groei van de opleiding heb je een duidelijk beeld van de instroom voor deze opleiding en wat hen prikkelt.

Je toont je pro-actief in het organiseren van opleidingsgebonden activiteiten (bv in kader van PR).

Profiel

Vereist diploma en kennis:

  • Je hebt een masterdiploma in de kunsten
  • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

  • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
  • Je bent openminded.
  • Je bent een teamplayer.
  • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
  • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
  • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
  • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
  • Je hebt een attitude van levenslang leren.

 

Ervaring

Ruime ervaring in het grafische werkveld en het onderwijs zijn een must.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Isabel Uitdebroeck – Directeur Opleidingen Brugge

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 20/09/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op 24 september 2020, om 18u30 op volgende locatie: Howest Brugge campus station, Rijselstraat 5, Sint-Michiels.

Info howest

Administratief technisch personeel

Project / onderzoeks-medewerkers