Howest zoekt pedagoog lerarenopleiding

Pedagoog lerarenopleiding

Pedagoog lerarenopleiding

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2020 tot en met 30/06/2021. 
De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 
 

Functiebeschrijving

Als lector ben je actief in de opleiding educatieve bachelor secundair onderwijs. Je staat in voor onderwijsverstrekking (pedagogische en didactische vakken), cursusontwikkeling en leerprocesbegeleiding. Je verleent medewerking aan de studiebegeleiding van de studenten. Je neemt teamgebonden taken op en participeert en trekt in teamgebonden projecten. Er wordt ook medewerking gevraagd worden op vlak van onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.

Concreet betekent dit o.a.:

•    Onderwijsopdracht pedagogie en algemene didactiek
•    Begeleiding van (internationale) stages en projecten en ondersteuning bij de verdere uitbouw ervan
•    Coaching en mentoring van studenten
•    Coördineren van stages
•    Actieve medewerking aan onderwijsinnovatieprojecten
•    Ondersteuning bij de verdere ontwikkeling en uitrol van het curriculum en de uitbouw van innovatieve werkvormen in de opleiding
 

Profiel

Vereist diploma en kennis: 
•    Master pedagogische wetenschappen
•    Pedagogisch bekwaamheidsbewijs 
•    C1 attest Engels of bereid om dit te behalen
•    Rijbewijs B
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Howest competentieprofiel:
•    Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
•    Je bent openminded. 
•    Je bent een teamplayer.
•    Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
•    Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
•    Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
•    Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
•    Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:
•    Bekwaam zijn in en ervaring hebben in onderwijsactiviteiten (pedagogie), bij voorkeur reeds gewerkt in een lerarenopleiding
•    Willen werken aan krachtige leeromgevingen
•    Openstaan voor nieuwe onderwijsvormen en vernieuwende ideeën rond onderwijs 
•    Een actuele visie hebben op onderwijs
•    Op de hoogte zijn van de nieuwste werkvormen in hoger onderwijs en secundair onderwijs 
•    Trekkersrol opnemen in uitrol nieuw curriculum
•    Bereid zijn coördinatietaken op te nemen zoals stages.
 

Ervaring

Ervaring in secundair onderwijs en in een lerarenopleiding is een meerwaarde

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals. 
Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
 

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Marijke Buyle – opleidingscoördinator secundair onderwijs
marijke.buyle@howest.be


Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en financiën
luc.verhalle@howest.be
 

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 16/08/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op 18 augustus 2020, om 19u .
 

Info howest