Howest vacature

Directeur opleidingen Brugge

Directeur opleidingen Brugge

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor een mandaat onbepaalde duur. Benoeming is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Howest is een innovatieve, atypische en ondernemende hogeschool met 8000 studenten, 800 medewerkers en campussen in Kortrijk, Brugge en Oudenaarde. Gelet op de groei van onze hogeschool wordt een extra directeur opleidingen Brugge aangeworven.

De extra directeur opleidingen Brugge is samen met de huidige directeur opleidingen Brugge verantwoordelijk voor de algemene leiding van de opleidingen en voor de uitvoering van het strategisch beleid met betrekking tot de decretale opdracht van de hogeschool, teneinde de maatschappelijke positie, de tevredenheid van de stakeholders en het rendement van de opleidingen te versterken. De directeur opleidingen is lid van het managementcomité en rapporteert aan de algemeen directeur.

De directeur opleidingen deelt en handelt vanuit de howest waarden Serve – Empower – Care. De directeur vertegenwoordigt de opleidingen in externe aangelegenheden, is verantwoordelijk voor het aansturen en motiveren van medewerkers (wordt hierin bijgestaan door de opleidingscoördinatoren) en bevordert continu de professionele ontwikkeling (ook van zichzelf) om vanuit een attitude van levenslang leren te kunnen inspelen op relevante actuele ontwikkelingen.

Resultaatsgebied algemeen beleid:

 • Samen met de andere directieleden de missie, visie en waarden van de organisatie expliciteren en actualiseren volgens de vastgelegde beleidscyclus
 • Samen met de directeur opleidingen en directeur Onderwijs, onderzoek, valorisatie en internationalisering strategische positie bepalen van het opleidingsportfolio
 • Samen met de opleidingscoördinatoren en de stafmedewerker de doelstellingen verder vertalen in beleidsplannen met concrete (jaar)doelstellingen en projecten
 • Samen met de opleidingscoördinatoren de onderwijsprestaties evalueren en zonodig bijsturen
 • Samen met de dienst kwaliteitszorg interne en externe kwaliteitszorgsystemen opvolgen alsook visitaties en accreditaties van opleidingen realiseren
 • Informeren van de algemeen directeur, het managementcomité en het onderhandelingscomité over de stand van zaken met betrekking tot de eigen projecten die afgeleid zijn van de strategische doelstellingen
   

Resultaatsgebied onderwijsinnovatie:

 • Bevorderen van de afstemming tussen onderwijs- en onderzoeksbeleid en de behoeften van het werkveld
 • Onderzoeken en analyseren van relevante interne en externe ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn op het opleidingenportfolio
 • Lobbyen met relevante stakeholders in de Brugse regio
 • Initiëren van en zorg dragen voor de inhoudelijke en didactische ontwikkeling van nieuwe opleidingen en de verdere ontwikkeling van bestaande opleidingen

Resultaatsgebied onderwijsorganisatie:

 • Overzien van de personele organisatie, bezetting, logistiek en benodigde faciliteiten ten behoeve van onderwijs, aansluitend op de beleidsplannen en bijbehorend budget
 • Opstellen van de financiële begroting voor de opleidingen
 • Aanleveren van kengetallen inzake onderzoek, dienstverlening, valorisatie en internationalisering
Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Je hebt een masterdiploma
  Een bijkomende master in general management of financial management van een erkende business school heeft een meerwaarde.
 • Je beschikt over relevante kennis van het hoger onderwijs en de nieuwste ontwikkelingen hiervan. Kennis van het werkveld van de opleidingen in Brugge is een meerwaarde.
 • Je hebt een sterk netwerk in de Brugse regio of bereid dit snel te verwerven
 • Je voldoet aan art. V.106 van de Codex Hoger Onderwijs

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je bent een krachtige veranderingsmanager met groot verantwoordelijkheidsgevoel in procesopvolging en werkorganisatie met een attitude van voortdurend verbeteren.
 • Je bent een people manager die gericht is op samenwerking, de medewerkers engageert en begeleidt in hun professionalisering.
 • Je bent probleemoplossend en hanteert een ontwapenende maar overtuigende communicatiestijl.
 • Je integreert de waarden van Howest (serve-empower-care) in het eigen handelen en aansturen van medewerkers.
Ervaring

Je hebt relevante (werkveld)ervaring in functie van de howest opleidingen in Brugge en/of ervaring in een leidinggevende functie in het hoger onderwijs.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Lode De Geyter – algemeen directeur
+32475961353

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 16/08/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek. Er kan ook een assessment georganiseerd worden.

Het selectiegesprek wordt met respect voor social distancing  georganiseerd op 20 augustus 2020 vanaf 17.00u op Howest Algemene Diensten, Marksesteenweg 58, 8500 Kortrijk.

Info howest