digitale tools

(Praktijk)lector digital tools

(Praktijk)lector digital tools

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2020 tot en met 31/08/2021. 
De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 
 

Functiebeschrijving

Als lector Digital Tools ben je actief in de bacheloropleidingen Office Management en Bedrijfsmanagement.
Je staat in voor de competentiegerichte onderwijsverstrekking in de meest courante Office en digitale tools (incl. gebruik van sociale media tools).
Daarnaast coach je onze studenten tijdens projecten, het werkplekleren, de stages en de bachelorproef.  Je verleent medewerking aan de studiebegeleiding van de studenten, zowel in het reguliere opleidingstraject als in het traject in afstandsonderwijs van de opleidingen Office Management en Bedrijfsmanagement. 
Je draagt bij tot de realisatie van het beleidsplan van beide opleidingen. Je neemt teamgebonden taken op, participeert in teamgebonden projecten, alsook in vakoverschrijdende projecten voor studenten. Je werkt mee aan de verdere profilering van de beide opleidingen bij verschillende stakeholders (potentiële studenten, werkveld, leerkrachten secundair onderwijs, …).
 

Profiel

Vereist diploma en kennis: 
•    Diploma bachelor of master met actuele kennis van digitale tools
•    C1 attest Engels of bereid om dit te behalen


Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Howest competentieprofiel:
•    Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
•    Je bent openminded. 
•    Je bent een teamplayer.
•    Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
•    Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
•    Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
•    Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
•    Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:
•    Je onderwijst en evalueert competentiegericht, daarbij heb je bijzondere aandacht voor projectonderwijs en werkplekleren.
•    Je hebt kennis van en/of ervaring in het werkveld.
•    Je bent expert in de meest courante Office en digitale tools.
•    Je volgt de evolutie in de arbeidsmarkt op en anticipeert op tendensen. 
•    Je streeft naar efficiënt samenwerken tussen de opleidingen Office Management en Bedrijfsmanagement. 
 

Ervaring

Ervaring in het bedrijfsleven en in het hoger onderwijs zijn een pluspunt. 

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals. 
Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
 

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Diane Debruyne – opleidingscoördinator Office Management
diane.debruyne@howest.be


Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en financiën
luc.verhalle@howest.be
 

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 16/08/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op vrijdag 21 augustus, in de namiddag, op volgende locatie: Campus Brugge Station, Rijselstraat 5.
 

Info howest