bouwkundig tekenen

Lector bouwkundig tekenen

Lector bouwkundig tekenen

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 10/09/2020 tot en met 31/08/2021. 
De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht
Verlenging en benoeming zijn mogelijk.
De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 
 

Functiebeschrijving

Als lector ben je verantwoordelijk voor een aantal modules bouwkundig tekenen waarin de opdrachten met respect voor- en gekaderd in de didactische visie van de opleiding worden uitgewerkt en vormgegeven.
Permanente evaluatie en het aanreiken van theoretische ondersteuning, het formuleren van feedback en het persoonlijk coachen  gebeuren met respect voor de specifieke eigenheden van de graduaatstudent. 
Je ontwikkelt zelf, in overleg met het kernteam, het studiemateriaal dat steeds wordt afgetoetst op het vlak van de overeenkomsten met de algemene visie die binnen de opleiding wordt gevolgd.
Je neemt actief deel aan teamvergaderingen en werkt mee aan de niet curriculum gebonden taken die door de kernteamleden worden opgenomen. 
Jouw opdracht wordt in onderling overleg met- en door het kernteam jaarlijks bepaald en vastgelegd voor één academiejaar. In de opdracht komt voor: les geven, oefeningen begeleiden, feedback geven, studiemateriaal ontwikkelen, niet curriculum gebonden taken in team of afzonderlijk invullen, meewerken aan PR van de opleiding, kort gezegd een voltijdse gevarieerde taakinvulling die jaarlijks wordt geevalueerd en bijgestuurd.
Samenwerking is in de opleiding de vertrekbasis van waaruit je je eigen invulling vorm geeft. Beslissingen worden nooit zonder aftoetsing aan de visie van het kernteam genomen, als voltijds tewerkgestelde maak je zelf automatisch ook deel uit van het kernteam en werk je dus ook mee op het beleidsniveau binnen de opleiding.
 

Profiel

Vereist diploma en kennis: 
•    Architect of ingenieur-architect of industrieel- of burgerlijk bouwkundig   ingenieur.
•    C1 attest Engels of bereid om dit te behalen


Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Howest competentieprofiel:
•    Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
•    Je bent openminded. 
•    Je bent een teamplayer.
•    Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
•    Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
•    Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
•    Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
•    Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:
•    Graduaatonderwijs vraagt een specifieke aanpak. Duidelijke communicatie voeren en een motiverende houding en uitstraling zijn twee belangrijke eigenschappen die jou moeten kenmerken
 

Ervaring

Ervaring in het werkveld en/of onderwijservaring is een pluspunt.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals. 
Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
 

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Rudy De Jaegher – opleidingscoördinator graduaat bouwkundig tekenen
rudy.de.jaegher@howest.be


Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en financiën
luc.verhalle@howest.be
 

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 16/08/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek op 3 september 2020.
 

Info howest