Howest vacature

Lector en onderzoeker energie en smart grids

Lector en onderzoeker energie en smart grids

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/10/2020 tot en met 31/08/2021. Verlenging/benoeming is mogelijk.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Bouw je mee aan de energietransitie?

Je geeft les en maakt deel uit van het opleidingsteam Energiemanagement. Ons doel is het verder uitbouwen van de Bachelor Energiemanagement, de European Master in Sustainable Energy System Management en het postgraduaat Energiemonitoring en Energietransitie. Interactie met de bedrijfswereld is hierbij cruciaal.

Je opdracht situeert zich 50% in het geven van lessen en labo’s binnen de bacheloropleiding Energiemanagement met als voorbeeld modules zoals smart buildings, smart grids,.... Samen met het opleidingsteam ontwikkel je wervend en efficiënt lesmateriaal en verzorg je workshops. Je ondersteunt samen met collega’s, de integratieprojecten en de stage- en bachelorproeven van de studenten.

Daarnaast ben je ook 50% onderzoeksmedewerker die zich zal focussen op hernieuwbare energiebronnen, energie-opslag (zowel elektrisch als thermisch) maar ook het slim aansturen van verbruik en opbrengst. Dit kadert binnen het VLAIO Tetraproject Flexicap. Je rapporteert op regelmatige basis aan de verantwoordelijke onderzoek. Je geeft ook presentaties van je onderzoek aan bedrijven en studenten op bijvoorbeeld studiedagen.

Je wil continu bijleren, werkt graag in team en hebt een affiniteit voor duurzame energievraagstukken.

Profiel

Vereist diploma:

 • Je hebt een masterdiploma Industriële wetenschappen
  Of je hebt een bachelordiploma energiemanagement of elektromechanica of aanverwante opleiding
 • Je hebt een C1 attest Engels of bereid om dit te behalen
 • Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer die ook autonoom kan werken.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je hebt een goede basiskennis in het domein van hernieuwbare energiebronnen en opslag.
 • Je bent vertrouwd met diverse visualisatietools en software applicaties.
 • Je bent bereid om nieuwe technologieën (vb. industrie 4.0) te onderzoeken en te verwerven.
 • Je hebt sterke interesse in duurzaam energiebeheer en procesoptimalisatie.
 • Je steekt graag de handen uit de mouwen om bestaande of nieuwe opstellingen te bouwen of te optimaliseren.
 • Je hebt de nodige IT-skills of bent bereid deze te verwerven (databases, hogere programmeertalen zoals Python of C#, cloud, security, netwerken, …).
 • Je motiveert, coacht en begeleidt studenten bij opdrachten, projecten, stages en bachelorproeven.
 • Je beschikt over een ondernemende spirit.
Ervaring

Leservaring is een meerwaarde.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Jurgen Van Ryckeghem – onderzoekscoördinator Energiemanagement

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en financiën

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 16/08/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op maandag 24 augustus vanaf 18u op volgende locatie: Howest campus Weide, Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk.

Info howest