Lector techniek

(praktijk)lector techniek

(praktijk)lector techniek

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2020 tot en met 31/08/2021. 
De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 
 

Functiebeschrijving

Als lector ben je actief in de educatieve opleiding bachelor secundair onderwijs. Je staat in voor onderwijsverstrekking (onderwijsvak Techniek en de bijhorende didactiek), stagebegeleiding, didactische ateliers begeleiden en leerprocesbegeleiding. Je verleent medewerking aan de studiebegeleiding van de studenten. Je neemt teamgebonden taken op, participeert in teamgebonden projecten, alsook in vakoverschrijdende projecten voor studenten. Er kan ook medewerking gevraagd worden op vlak van onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Concreet betekent dit oa.:

•    Je brengt innovatie binnen in de opleiding vanuit en met het werkveld.
•    Begeleiding en trekken van wetenschaps-en techniekkampen
•    Actieve medewerking aan onderwijsinnovatieprojecten in kader van STEM

Als lector techniek en STEM speel je een actieve rol in de Howest Mind- and Makerspace.
De Howest Mind- and Makerspace is dé creatieve ruimte voor denkers en doeners in Brugge. Onze Mind- And Makerspace wordt bezocht door zowel creatieve makers, studenten, culturele en sociale verenigingen als scholen. De MaM beschikt hiervoor over een breed gamma aan toestellen van laagdrempelig tot hoogtechnologisch (lasercutting, CNC, 3D printing, textiel, ambachten, foto studio, audio studio,…)
Je benut de context van de MaM en de bezoekende scholen als een leer- en experimenteerkans voor de studenten en zet hier dus actief op in.
Je bent een actief lid van het MaM-team en draagt vanuit jouw inhoudelijke expertise bij aan de werking, de onderwijs innoverende projecten en de uitbouw van het netwerk van de Mind- and Makerspace
 

Profiel

Vereist diploma en kennis: 
•    Diploma bachelor of master in STEM-vakken
•    Nascholingen STEM
•    C1 attest Engels of bereid om dit te behalen


Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Howest competentieprofiel:
•    Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
•    Je bent openminded. 
•    Je bent een teamplayer.
•    Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
•    Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
•    Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
•    Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
•    Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:
•    Bekwaam zijn in en ervaring hebben in onderwijsactiviteiten (Techniek ).
•    Willen werken aan krachtige leeromgevingen.
•    Openstaan voor nieuwe onderwijsvormen en vernieuwende ideeën rond onderwijs .
•    Een actuele visie hebben op onderwijs.
•    Op de hoogte zijn van de nieuwste werkvormen in hoger onderwijs en secundair onderwijs. 
•    Openstaan voor en aanbrengen van vernieuwende ideeën.
•    Je bent in eerste instantie een lerarenopleider ( niet enkel inhoudelijk expert ) die een breed inzetbare leraar wil vormen.
 

Ervaring

Ervaring in het secundair en/of hoger onderwijs.
Het is een pluspunt als je reeds gewerkt hebt in een lerarenopleiding.
 

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals. 
Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
 

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Marijke Buyle – opleidingscoördinator Secundair onderwijs
marijke.buyle@howest.be


Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en financiën
luc.verhalle@howest.be
 

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 16/08/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op 18/08/2020, om 17u op volgende locatie: HOWEST, Campus Brugge centrum, Sint Jorisstraat 71.
 

Info howest