howest vacature

Stafmedewerker onderwijs- en opleidingskwaliteitszorg

Stafmedewerker onderwijs- en opleidingskwaliteitszorg

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven i.k.v. een zwangerschapsvervanging van 24/08/2020 tot en met 31/01/2021.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

De dienst onderwijs zoekt tijdelijke versterking voor het ondersteunen van opleidingen op vlak van onderwijsontwikkeling en opleidingskwaliteitszorg.

Als procesbegeleider van de Howest Opleidingstoets (HOT) zal je een aantal opleidingen kunnen ondersteunen in het voorbereiden en uitvoeren van de HOT. Tijdens de HOT bewaak je of het panel, samen met de verschillende stakeholders, alle topics voldoende heeft onderzocht. Je maakt het verslag van de HOT.Naast procesbegeleider ben je tevens panellid en neem je de rol van interne onderwijskundige op. Je reflecteert samen met het panel over de kwaliteit van de opleiding en formuleert ontwikkelingsgericht advies. Als procebegeleider ben je verantwoordelijk voor de procesbewaking van het nieuwe concept van de HOT: je evalueert en stuurt bij in overleg met opleidingen, betrokken diensten en het management.

Daarnaast krijg je de kans om mee te werken aan een beleidsproject onderwijsontwikkeling. Samen met jou gaan we op zoek naar het beleidsproject dat meest aansluit bij jouw ervaring, expertise en interesse. Zo kan je -samen met een sparringpartner van de dienst onderwijs- ingezet worden bij:

 • onderwijsprofessionalisering
 • blended leren
 • werkplekleren
 • studietrajectcoaching en dashboard
 • gerealiseerd eindniveau

Tot slot kan je ook nog advies verstrekken vanuit jouw eigen expertisedomein.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Je hebt een masterdiploma met voldoende onderwijskundige ervaring
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met interne of externe kwaliteitszorg binnen hoger onderwijs
 • Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je bent klantgericht en kan anderen enthousiasmeren en overtuigen.
 • Je kan projecten managen met grote zin voor verantwoordelijkheid en rekening houdende met diverse stakeholders.
 • Je hebt een ‘getting things done’ attitude.
Ervaring

Je hebt bij voorkeur al wat ervaring met het kwaliteitszorgsysteem van het hoger onderwijs of bereid dit snel te verwerven.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Frederik D’Hulster – directeur onderwijs en internationalisering

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en financiën

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 13/08/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek wordt georganiseerd op woensdag 19 augustus vanaf 16u op Howest Algemene Diensten, Marksesteenweg 58, 8500 Kortrijk.

Wij garanderen social distancing bij de organisatie van onze selectiegesprekken.

Info howest