Howest zoekt projectmedewerker verpleegkunde

Projectmedewerker Verpleegkunde

Projectmedewerker Verpleegkunde

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2020 tot en met 31/08/2022.

Maximum 10 jaar relevante ervaring kan verrekend worden in de geldelijke anciënniteit.
 

Functiebeschrijving

Als onderzoeker ben je verantwoordelijk voor het project EduPal.
Het doel van het project is om de huidige staat van het onderwijs in palliatieve verpleegkunde en geneeskunde in Vlaanderen te beoordelen en te beschrijven. 

Daarnaast onderzoeken we in een multidisciplinaire context de noden op het vlak van educatie, zowel i.v.m. de basiscompetenties als de specialistische competenties in palliatieve verpleegkunde en geneeskunde. 

Het onderzoek gebeurt in samenwerking met deskundigen uit het werkveld (ervaringsdeskundigen, artsen, verpleegkundigen, palliatief deskundigen, netwerken palliatieve zorg).
Als onderzoeker kan je kan zelfstandig aan de slag en voel je je uitgedaagd om een onderzoeksproces tot een goed eind te brengen.
Je koppelt de resultaten ook terug naar de opleiding verpleegkunde en naar het werkveld.
 

Profiel

Vereist diploma en kennis:
Masterdiploma in een menswetenschappelijke en/of (para)medische richting.
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Howest competentieprofiel:
•    Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
•    Je bent openminded. 
•    Je bent een teamplayer.
•    Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
•    Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
•    Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
•    Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
•    Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:
•    Je weet een creatief, open proces aan te pakken en je kan gestructureerd projecten uitwerken. 
•    Je beschikt over doorgedreven onderzoeksvaardigheden.
 

Ervaring

Ervaring in onderzoek, projectmananagement en kennis van de sector palliatieve zorg zijn een meerwaarde.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals. 
Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
 

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Veerle Coupez – Coördinator Onderzoek Verpleegkunde
veerle.coupez@howest.be


Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en Financiën
luc.verhalle@howest.be
 

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 16/08/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Info howest

Administratief technisch personeel

Project / onderzoeks-medewerkers