Howest vacature

(praktijk)lector orthopedagogie - ouderenzorg

(praktijk)lector orthopedagogie - ouderenzorg

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van zodra als mogelijk tot en met 31/08/2021. Verlenging/benoeming is mogelijk.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met 8000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde.

Voor het team van de graduaatsopleiding Orthopedagogie zoekt Howest een Lector. Hierin vervul je volgende taken:

  • Samen met jouw collega’s geef je les in één of meerdere van volgende modules Orthopedagogisch werken 1, Orthopedagogisch werken 2, Inleefstages begeleiden, Reflectie en veerkracht
  • Je begeleidt en coacht studenten tijdens modules “werkplekleren” (stages, projecten,…).
  • Je bouwt mee aan de uitrol van het nieuwe curriculum. Je bepaalt welk lesmateriaal gebruikt zal worden en ontwikkelt zelf lesmateriaal.
  • Je promoot je opleiding tijdens SID-in beurzen, infomomenten, externe evenementen,...
  • Je ondersteunt studenten tijdens contactmomenten (lesopdracht) en niet-contactmomenten (begeleiding op afstand, feedback geven op permanente evaluatie, …).
  • Je legt contacten met bedrijven en organisaties in het kader van modules ”werkplekleren”

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij de studiefiches via adres:
http://app.howest.be/bamaflex/ectssearch.aspx In het rolmenu kan je kiezen voor de opleiding ‘graduaat in het orthopedagogisch begeleiden’

Profiel

Vereist diploma en kennis:

·        Je hebt een bachelor- of masterdiploma in (ortho)pedagogie

·        Je hebt kennis van de sector ouderenzorg en de rol van (ortho)pedagogische begeleiders

·        Een bekwaamheidsbewijs om les te geven (of de bereidheid om dit te behalen) is een pluspunt.

·        Je hebt een C1 attest Engels of bent bereid om dit te behalen

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

·        Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.

·        Je bent openminded.

·        Je bent een teamplayer.

·        Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.

·        Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.

·        Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.

·        Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.

·        Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

·        Je kent de graduaatsopleidingen en de doelgroepen van studenten.

Ervaring

Ervaring in (hoger) onderwijs en/of ervaring in de brede sector orthopedagogie is een belangrijke plus!

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Ward Dumoulin – opleidingscoördinator graduaat in de orthopedagogie

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en financiën

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 16/08/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt wellicht plaats ‘s avonds op 1 of 2 september, te Brugge Howest Campus Brugge Station (Rijselstraat 5)

Info howest