sociaal werk

(Praktijk)lector sociaal werk - locatieverantwoordelijke

(Praktijk)lector sociaal werk - locatieverantwoordelijke

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2020 tot en met 31/08/2021. 
De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht. 

Verlenging en benoeming zijn mogelijk.
De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 
 

Functiebeschrijving

Je draagt bij tot het uittekenen en het realiseren van de doelstellingen van de opleiding. Je geeft input over het curriculum aan de opleidingscoördinator Sociaal werk, met oog op optimalisaties die op de locatie Kortrijk en op de locatie Brugge implementeerbaar zijn. 
Je bent verantwoordelijk voor de uitrol van dat curriculum op de locatie Kortrijk, rekening houdend met de specificiteit van de locatie (groepsgrootte, lokale inbedding, input uit kwaliteitszorg …) zorg je voor de uitrol van het curriculum in de locatie Kortrijk, en dat in continue afstemming met de opleidingscoördinator. 
Je vertegenwoordigt de opleiding (steeds gekaderd binnen de opleiding op beide locaties en binnen Howest) in extern lokaal overleg en in het kader van rekrutering. Je spreekt hiervoor ook teamleden aan die de locatie Kortrijk als standplaats hebben. 
Je organiseert – intern en extern - overleg voor de opleiding wanneer dat nodig is omwille van de specificiteit van de locatie. Je staat in voor de praktische locatiegebonden organisatie van de opleiding. Je neemt hierbij steeds de opleiding in zijn geheel mee in perspectief. Je staat in voor de input nodig voor de kwaliteitszorg van Sociaal werk Kortrijk: studentenparticipatie, werkveldoverleg, bevragingsplan, input voor het jaarrapport, … Je bent voor studenten een aanspreekpunt voor opleidingsgebonden vragen. Hiervoor stem je af met de opleidingscoördinator en met andere coördinerende verantwoordelijken in de opleiding (internationalisering, bachelorproef, stage, …). 
Je stuurt en ondersteunt het functioneren van de teamleden met standplaats Kortrijk. De opdrachtentoekenning van deze teamleden gebeurt in nauw overleg met de opleidingscoördinator, op basis van onder andere jouw input.  De opleidingscoördinator van de opleiding Sociaal werk is jouw directe leidinggevende.
Hiernaast neem je in de locatie Kortrijk een 50% onderwijsopdracht op, inclusief modules ‘welzijn en gezondheid 1 en 3, methoden 1 en 2, de begeleiding van stages, projecten en bachelorproeven

Profiel

Vereist diploma en kennis: 
•    Je beschikt over een bachelor of masterdiploma met affiniteit voor Sociaal Werk
•    C1 attest Engels of bereid om dit te behalen


Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Howest competentieprofiel:
•    Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
•    Je bent openminded. 
•    Je bent een teamplayer.
•    Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
•    Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
•    Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
•    Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
•    Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:
•    Kennis van/interess in onderwijs: didactische werkvormen, toetsing, …
•    Kennis van/ervaring met people management
•    Kennis van kwaliteitszorg
•    Goede communicatieve en sociale vaardigheden
•    Praktisch-organisatorisch sterk.
 

Ervaring

Ervaring in het relevante werkveld en ervaring in het aansturen van een team zijn een vereiste. Ervaring in hoger onderwijs is een meerwaarde.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals. 
Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
 

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Ward Dumoulin – opleidingscoördinator Sociaal werk
ward.dumoulin@howest.be


Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en financiën
luc.verhalle@howest.be
 

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 16/08/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Info howest