Howest zoekt lector Toegepaste gezondheidswetenschappen

Lector Toegepaste gezondheidswetenschappen

Lector Toegepaste gezondheidswetenschappen

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van 17/09/2020 tot en met 31/01/2021. Het betreft een vervangingsopdracht.
De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht. 
De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 
 

Functiebeschrijving

De bachelor in de Toegepaste Gezondheidswetenschappen kun je alleen aan Howest studeren, en is haar tijd vooruit. 
Toegepaste Gezondheidswetenschappen is de opleiding van de toekomst, en heeft als kernwaarde dat voorkomen beter is dan genezen.
Een afgestudeerde bachelor in de Toegepaste Gezondheidswetenschappen gaat een maatschappelijk engagement aan, en vindt passie in een gezonde levensstijl en levensomstandigheden. De focus ligt op het preventieve luik van de gezondheidszorg in al zijn facetten. De afgestudeerde bachelor zet zich in om de gezondheid en de levenskwaliteit van een individu, groep of bij een organisatie te optimaliseren.
Je maakt als lector deel uit van het opleidingsteam Toegepaste Gezondheidswetenschappen. 
Je staat in voor competentiegerichte onderwijsverstrekking en dit voor verschillende opleidingsonderdelen (bv. Werkveldverkenning, Netwerkskills Advanced en Levenslooppsychologie). Je selecteert hiervoor passende en meerdere werkvormen.
Je neemt daarnaast teamgebonden taken op en participeert in teamgebonden en overschrijdende projecten. In het bijzonder ben je verantwoordelijk voor het mentoraat en studiebegeleiding van de studenten binnen de opleiding.
Je werkt mee aan de verdere bekendmaking en positionering van de opleiding Toegepaste gezondheidswetenschappen bij potentiële studenten en in het werkveld. Je bekijkt daarbij alle mogelijke doelgroepen. Je bent zelf een netwerker pur sang, en bouwt dan ook intensief mee aan het verder uitbouwen van het (internationale) netwerk van de opleiding Toegepaste Gezondheidswetenschappen.
De opleiding Toegepaste Gezondheidswetenschappen kiest resoluut voor competentie- en praktijkgericht, uitdagend en innovatief onderwijs in nauwe samenwerking met het werkveld. Onze werking is gebaseerd op overleg en samenwerking, zowel binnen het team als met onze voornaamste stakeholders: het werkveld en de studenten. Als lid van het opleidingsteam wordt dit de leidraad voor alle taken die je binnen de opleiding zal opnemen. 


 


 

Profiel

Vereist diploma en kennis: 
•    Diploma Master in de gezondheidszorg of aanverwant
•    Attest specifieke lerarenopleiding is een pluspunt
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.


Howest competentieprofiel:
•    Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
•    Je bent openminded. 
•    Je bent een teamplayer.
•    Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
•    Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
•    Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
•    Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
•    Je hebt een attitude van levenslang leren.


Functiespecifiek competentieprofiel:
•    Je hebt kennis van het vakdomein van de opleiding.
•    Je hebt kennis van het werkveld.
•    Je kan je snel inwerken in nieuwe materie, en werkt op een dynamische samen met de andere collega’s in het opleidingsteam
•    Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke contact- en communicatievaardigheden.
 

Ervaring

Ervaring binnen hoger onderwijs en/of het werkveld van de opleiding is een meerwaarde.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals. 
Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
 

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Evelyne Lagrou – opleidingscoördinator Toegepaste gezondheidswetenschappen
evelyne.lagrou@howest.be


Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en financiën
luc.verhalle@howest.be
 

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 16/08/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op donderdag 20 augustus in de namiddag op campus Howest Brugge Station (Rijselstraat 5, 8000 Brugge).
 

Info howest