Howest zoekt medewerkers schoonmaak catering

Medewerkers catering en schoonmaak

Medewerkers catering en schoonmaak

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven in contractueel dienstverband voor bepaalde duur van 01/09/2020 tot en met 31/08/2021.
Verlenging is mogelijk mits positieve evaluatie. 
De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 
 

Functiebeschrijving

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met 6000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk. Naar aanleiding van de opening van het nieuw complex De Penta versterken wij ons schoonmaak- en cateringteam met vier voltijdse medewerkers.
Als medewerker schoonmaak en catering maak je deel uit van het facilitair team Howest Kortrijk en word je aangestuurd door de medewerker facilitair beheer. Je voert zowel taken uit op vlak van schoonmaak als van catering

Taken schoonmaak:
•    Professioneel schoonmaken van de gebouwen (gangen, klaslokalen, burelen, grote ruimtes,…)
•    Uitvoeren van de jaarlijkse schoonmaak
•    In goede staat houden van het toevertrouwde materiaal

Taken catering:
•    Klaarzetten van vergaderzalen
•    Verzorgen van catering tijdens recepties en evenementen
•    Registreren en bijhouden van verbruik dranken en voeding

Profiel

Howest competentieprofiel:

•    Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
•    Je bent openminded. 
•    Je bent een teamplayer.
•    Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
•    Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
•    Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

•    Je bent vertrouwd met professionele schoonmaaktechnieken.
•    Je hebt een elementaire kennis van HACCP.
•    Je beheerst voldoende de Nederlandse taal.
 

Ervaring

Ervaring in catering en/of schoonmaak is een meerwaarde.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals. 

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
 

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Karin Lecluyze – facilitair coördinator Howest Kortrijk
karin.lecluyze@howest.be 


Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en financiën
luc.verhalle@howest.be
 

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 07/06/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek op dinsdag 16 juni 2020.
 

Info howest