Howest vacature

Stafmedewerker internationale rekrutering

Stafmedewerker internationale rekrutering

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor onbepaalde duur vanaf 01/05/2020.

Latere benoeming is mogelijk. De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector. 
 

Functiebeschrijving

Kennisinstellingen in West-Vlaanderen zetten in op Engelstalige initiële bacheloropleidingen en postgraduaten die (internationale) talenten naar West-Vlaanderen kunnen brengen. Als stafmedewerker zal je een grote rol spelen in het uitwerken van een organisatiebrede strategie voor Howest i.k.v. het braingainfonds West-Vlaanderen. Je bewaakt de return on investment van de gekozen strategie en zal de anderstalige opleidingen in Howest van dichtbij en ‘hands on’ ondersteunen in branding, rekrutering en toelatingsprocedure van internationale studenten:

 

 • Je analyseert de noden van de anderstalige opleidingen m.b.t. rekrutering van (internationaal) talent naar West-Vlaanderen en de gewenste (organisatiebrede) werkvormen.
 • Je werkt mee aan de uitbouw van Engelstalige postgraduaatopleidingen.
 • Je zal nauw samenwerken met interne diensten binnen Howest om onze internationale visibiliteit te versterken (online branding, uitwerken van Engelstalige communicatiedragers, social media, etc.). Waar mogelijk zoek je ook samenwerkingsverbanden met internationale rekruteringsorganisaties (uitwerken policy, licenties en contracten).
 • Je organiseert en ondersteunt de opleidingen bij de internationale studenten aanmeldingsprocedure.
 • Je helpt aan de uitbouw van een organisatiebreed onthaalprogramma voor internationals op onze campussen en regiseert de voorbereiding en eerste onthaaldag (geven van informatiesessies, afstemmen met interne betrokkenen over de howest onboardingsstrategie, etc.) 
 • Je helpt mee aan de uitbouw van een (internationale) community waar op termijn ook alumni deel van uitmaken.
 • Je volgt wetgevende bepalingen op en bewaakt de vertaling van de onderwijsregelgeving terzake naar interne regelgeving (reglementen, procedures) en dat deze correct geïmplementeerd worden in de (anderstalige) opleidingen
 • Je bouwt expertise op in de mogelijke financieringsmogelijkheden en -mechanismen voor internationals die aan Howest willen komen studeren
 • Je zal Howest vertegenwoordigen in diverse externe nationale en internationale organen (bv. international Higher Education Fair, rekruteringsorganisaties etc.)
   
Profiel

Vereist diploma en kennis: 
•    Je hebt een masterdiploma.
•    Je hebt bijvoorkeur kennis van het Vlaams hoger onderwijs en het internationaal (hoger) onderwijslandschap 
•    Je beheerst de Engelse taal en bent sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie, minstens op C1-niveau van het ERK. Je hebt minstens passieve kennis van het Nederlands (bereid om een taaltraject tot B2-niveau te volgen). Kennis van andere talen strekt tot aanbeveling

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Competentieprofiel:
•    Je bent klantgericht en commercieel ingesteld; je kan mensen overtuigen en enthousiasmeren: je bent goed in “pitchen” én luisteren
•    Je bent vindingrijk en resultaatgericht
•    Je kan je in leven in de leefwereld van studenten/jongeren
•    Je bent internationaal georiënteerd en bereid om geregeld te reizen
•    Je beschikt over een stevige dosis intercultureel bewustzijn en interculturele vaardigheden 
•    Je werkt graag in teamverband
•    Je kan projecten managen met grote zin voor  verantwoordelijkheid en rekening houdende met diverse stakeholders
•    Je bent een trekker en ‘make it happener’
•    Je bent flexibel in werk- en prestatieregeling.
•    Je hanteert vlot sociale media / digitale communicatiekanalen

Ervaring

Ervaring in wervend communiceren en in internationale studentenrekrutering vormen een pluspunt.  Werkervaring in/met het buitenland strekt tot aanbeveling.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals. 

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.
 

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Isabelle Pertry – diensthoofd Internationalisering

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en financiën
 

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be en dit ten laatste op 19/04/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op woensdag 29 april vanaf 15u op Howest, Algemene Diensten in de Marksesteenweg 58, 8500 Kortrijk.
 

Info howest

Onderwijzend personeel

Administratief technisch personeel