Howest vacature

Data- en proces medewerker

Data- en proces medewerker

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven in een contract onbepaalde duur van zodra als mogelijk. Omzetting naar statutair ambt en latere benoeming zijn mogelijk, mits positieve evaluatie.

Functiebeschrijving

Als data- en procesmedewerker maak je deel uit van het team van de Algemeen Directeur. Je rapporteert aan de data- en procesingenieur. Je bent als functioneel-technisch analist de schakel tussen de gebruikers en de developers. Je werkt mee aan het designen, programmeren en automatiseren van de processen met het oog op een efficiënte werking van opleidingen en diensten binnen de hogeschool.

Tot de taken behoren ondermeer:

 • Je werkt je in in de processen en de procesdata binnen de hogeschool.
 • Je ondersteunt de proceseigenaars bij de maintenance van de masterdata/transactionele data en bij het opmaken van correcte en zinvolle rapportering. Je houdt rekening met de dataflows over de diensten en opleidingen heen.
 • Je assisteert de proces- en dataingenieur bij de voorbereiding en de prioritisering van de ICT-projecten:
  • Je inventariseert Howest breed de functionele requirements inzake ICT
  • Je bakent projecten af en formuleert projectscope in de  ICT-projectfiche
 • Je maakt als functioneel-technisch analist deel uit van software projectteams:
  • Je bent de rode draad in software projecten: tijdens de project analyse, het development, testing, deployment en maintenance.
  • Je werkt in dialoog met de gebruikers en developers logische en programmeerbare concepten uit, realiseerbaar binnen de howest software omgevingen.
  • Je schrijft in samenwerking met de functioneel owners en stakeholders de functionele requirements voor software projecten.
  • Je coördineert de testing van de opgeleverde code.
  • Je begeleidt de deployment en coordineert de datamigratie, zodat de operationele processen blijven draaien.
Profiel

Vereist diploma en kennis

 • Bachelor met Informaticaprofiel: bachelor Toegepaste Informatica (bv keuzeoptie ICT consultant), bachelor MCT, bachelor Devine; Bachelor Netwerkeconomie of gelijkwaardige bachelor door ervaring.
 • Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Functiespecifiek competentieprofiel

 • Je bijt je graag vast in onduidelijke processen en complexe systemen, om tot een heldere en eenvoudige flow te komen.
 • Je bent een number-cruncher met een hart voor de gebruiker.
 • Je bent geduldig en neemt je tijd te luisteren naar de gebruiker om ook te horen wat niet uitgesproken wordt.
 • Je kan ‘neen’ zeggen aan de individuele en specifieke wensen van de gebruikers, zodat we ‘ja’ kunnen zeggen aan de grootste gemene deler van de noden.
Ervaring

Ervaring als developer in een ICT-team is een meerwaarde. Ben je een starter die weet van aanpakken? We creëren samen de ruimte om je te laten meegroeien met Howest.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Ilse Beerland – data- en procesingenieur Howest

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en financiën

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 12/01/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek dat plaats vindt op 20/01/2020.

Het selectiegesprek vindt plaats op maandag 20 januari 2020 vanaf 16u op Howest Algemene Diensten, Marksesteenweg 58, Kortrijk.

Info howest

Onderwijzend personeel

Project / onderzoeks-medewerkers