Howest vacature

Lector Nederlands, commercieel en professioneel communiceren

Lector Nederlands, commercieel en professioneel communiceren

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven in een vervangingsontract voor bepaalde duur van zodra als mogelijk tot en met 30/06/2020. 

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Je maakt deel uit van de opleiding Journalistiek en geeft les in de professionele bacheloropleidingen  Journalistiek, Communicatiemanagement en Ergotherapie en in het graduaat Marketing-  en Communicatie Support. Je deelt je expertise en passie voor commercieel en professioneel communiceren met de  studenten. Je bent ervan overtuigd dat studenten pas leren schrijven door het veel te doen.

Taal is voor jou geen doel op zich, maar een instrument om je communicatieve en professionele doelstellingen te bereiken. Je slaagt erin studenten te doordringen van het belang van een stevige basiskennis en je toont hen hoe ze zowel professioneel als creatief aan de slag kunnen met taal.  

Je leert studenten hoe ze zowel schriftelijk als mondeling professioneel communiceren in diverse contexten.

Je maakt deel uit van de opleidingsteams en zet mee je schouders onder de opleidingen.

Profiel

Vereist diploma en kennis

 • Master in de Taal- en Letterkunde, Master Vertaler/Tolk, Communicatiewetenschappen of gelijkwaardig door ervaring
 • Ervaring als copywriter of content creator is een groot pluspunt
 • Ervaring als lesgever is een pluspunt
 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je straalt enthousiasme voor je vak uit.
 • Je hebt ervaring met professionele communicatie
 • Je hebt voeling met storytelling en digitale media.
 • Je bent gedreven om aan de slag te gaan met studenten en je kennis en vaardigheden door te geven.
 • Je bent bereid om je bij te scholen waar nodig
Ervaring

Ervaring als copywriter of content creator is een groot pluspunt.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Jan Dauwe – opleidingscoördinator Communicatiemanagement

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be en dit ten laatste op 29/09/2019 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek, dat zal plaatsvinden tijdens de eerste week van oktober.

Info howest