Howest vacature baso

(praktijk)lector Lichamelijke Opvoeding

(praktijk)lector Lichamelijke Opvoeding

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven in een vervangingscontract van zodra mogelijk tot en met 31/08/2020.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Als (praktijk)lector ben je actief in de opleiding bachelor secundair onderwijs. Je staat in voor onderwijsverstrekking en de bijhorende didactiek, stagebegeleiding en leerprocesbegeleiding. Je verleent medewerking aan de studiebegeleiding van de studenten. Je neemt teamgebonden taken op en participeert in teamgebonden projecten. Er kan ook medewerking gevraagd worden op vlak van onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en onderwijsinnovatieprojecten. Concreet betekent dit o.a.:

 • Conditie en atletiek
 • Trainingsleer
 • Fitness
 • Bewegingsrecreatie
 • Volley-en handbal
Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Master of bachelor lichamelijke opvoeding
 • In het bezit van attest van fitnessgerelateerde opleidingen en /of VTS
 • Attest van pedagogische bekwaamheid
 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Bekwaam zijn in en ervaring hebben in onderwijsactiviteiten en het is een pluspunt reeds gewerkt in een secundaire school of lerarenopleiding.
 • Willen werken aan krachtige leeromgevingen.
 • Openstaan voor nieuwe onderwijsvormen en vernieuwende ideeën rond onderwijs.
 • Een actuele visie hebben op onderwijs.
 • Op de hoogte zijn van de nieuwste werkvormen in hoger onderwijs en secundair onderwijs en de brede sportsector.
 • Bereid zijn bij te leren. Openstaan voor en aanbrengen van vernieuwende ideeën.
 • multi-inzetbaar over de disciplines heen.

 

Ervaring

Coaching in clubverband is een vereiste.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Marijke Buyle – opleidingscoördinator educatieve bachelor secundair onderwijs

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be en dit ten laatste op 18/09/2020 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

 

 

Info howest