Howest vacature developer

Junior developer

Junior developer

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van zodra als mogelijk tot en met 31/08/2020. Verlenging/benoeming is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met 6000 studenten en 800 medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk.

Als junior developer maak je deel uit van het team ICT en ben je verantwoordelijk voor het programmeren en automatiseren van processen met het oog op een efficiënte werking van opleidingen en diensten binnen de hogeschool. Je rapporteert rechtstreeks aan het diensthoofd ICT.

Tot de taken behoren ondermeer:

 • Analyseren en uitwerken van ICT-flows binnen software omgevingen
 • Technisch ondersteunen van de binnen Howest gebruikte softwarepakketten (upgraden, koppelingen,…)
 • Ontwikkelen en ondersteunen van het intranet van de hogeschool
 • Ontwikkelen en ondersteunen van de leeromgeving voor studenten en lectoren
 • Tweedelijns support bieden aan de intranet/leeromgeving gebruikers
 • Technisch documenteren van de ICT-processen.
Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Bachelor met informaticaprofiel, bij voorkeur in Toegepaste informatica of Devine of MCT, of
 • Graduaat met informaticaprofiel, bij voorkeur Programmeren of Multimedia en Informatietechnologie
 • Kennis van volgende technologieën en programmeertalen of bereid zijn deze te verwerven: .NET, C#, HTML/CSS, JavaScript, ASP.NET, MVC Core, MS SQL, MS Office 365, MS SharePoint, PHP, Drupal.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • ervaring met Microsoft Office 365, Flow en PowerApps.
 • ervaring met web en app development
Ervaring

Ervaring in een gelijkaardige functie strekt tot aanbeveling. Maar ook als pas afgestudeerde die zich gedreven wil bewijzen, ben je welkom in het dynamische ICT team.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Guido Vande Kerckhove – diensthoofd ICT

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be  en dit ten laatste op 15/09/2019 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

 

Info howest

Onderwijzend personeel

Administratief technisch personeel

Project / onderzoeks-medewerkers