Howest cyber security

Lector International Cyber Security

Lector International Cyber Security

Aanstellingskenmerken

Je wordt aangeworven voor bepaalde duur van zodra als mogelijk tot en met 31/08/2020. Verlenging/benoeming is mogelijk.

De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Functiebeschrijving

Je maakt deel uit van het team van de bacheloropleiding Toegepaste Informatica. Deze opleiding biedt vier keuzetrajecten aan: Software Engineer, Computer & Cyber Crime Professional, ICT & Blockchain Consultant en AI Business Professional. Ook zijn er afstandstrajecten Computer & Cyber Crime Professional en Blockchain Developer & Architect en twee postgraduaten Data Protection Officer en Applied Artificial Intelligence.

Jouw voornaamste taken zijn gepassioneerd interactief onderwijs verstrekken in het Engels in het domein van cybersecurity, cybercrime en cyberwarfare. Je kan hiervoor terugvallen op praktijkervaring met standaarden zoals COBIT 5 of COBIT 2019 , NIST CSF , ISO27001 of IEC62443. Praktijkervaring met secure development, web-en netwerkpentesten is een meerwaarde.

Het begeleiden en evalueren van projecten in het domein van Computer & Cyber Crime Professional, stagebegeleiding en bachelorproeven behoren eveneens tot de opdracht.

Als domeinexpert verleen je medewerking bij op te starten en lopende onderzoeksprojecten en maatschappelijke dienstverlening. Je neemt desgevallend teamgebonden taken op.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Master of Bachelor in de Informatica of aanverwante opleiding
 • Specialisatiecursussen in de cyber security
 • C1 attest Engels of bereid om dit te behalen

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)  toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Beschikken over goede didactische vaardigheden en affiniteit hebben met het detecteren van moeilijke materie en deze op een toegankelijke manier kunnen voorstellen.
 • Op de hoogte zijn van de nieuwe tendensen in cybersecurity wereldwijd vb Cyber AI.
 • Op de hoogte zijn van nieuwe Europese initiatieven en reguleringen zoals cybersecurity NIS en cybersecurity ACT.
 • Ervaring hebben met standaarden zoals COBIT 5 of COBIT 2019 , NIST CSF , ISO27001 of IEC62443 is een noodzaak.
 • Ervaring hebben met secure development, web-en netwerkpentesten is een meerwaarde.
 • Studenten motiveren, coachen en begeleiden bij opdrachten, projecten, stages en bachelorproeven.
 • Beschikken over een ondernemende spirit.
 • Commerciële en klantgerichte ingesteldheid, bekendmaking van de opleiding, zijn trajecten en verwanten.
 • Interesse in toegepast onderzoek.
 • Beschikken over een uitgebreid netwerk.
Ervaring

Werkveldervaring en/of ervaring in hoger onderwijs is een meerwaarde.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.

Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit. Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte werkomgeving aan.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Corneel Theben Tervile - opleidingscoördinator Toegepaste Informatica

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en financiën

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Info howest

Onderwijzend personeel

Project / onderzoeks-medewerkers